Suoraan sisältöön

Tuotekehityshanke Elsa

Elsatuote-kehityshankkeessa kehitettiin ympäristörakentamisessa käytettäviä tuotteita ja tuotejärjestelmiä niin, että ne mahdollistavat esteettömien ulkotilojen rakentamisen ja helpottavat esteettömien julkisten alueiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Tuotteita myös testattiin mahdollisimman oikeissa käyttöolosuhteissa, näin varmistettiin niiden toimivuus.

Esteettömien ympäristötuotteiden kehityshanke perustuu ympäristötuotteille asetettujen vaatimusten osalta SuRaKu-ohjeisiin. Tuotteita kehitettiin yhteistyössä hankkeessa mukana olleiden ympäristötuotevalmistajien kanssa. Tuotteiden testaukseen tarkoitetut koealueet suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä hankkeessa mukana olleiden kaupunkien kanssa.

Tuotteiden toimivuuden varmistamiseksi työn aikana tehtiin yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen kanssa, järjestöjen edustajat myös osallistuivat aktiivisesti testaustilaisuuksiin.

Liikkumisympäristön esteettömyyden tarve on noussut yhä voimakkaammin esille väestön ikääntyessä. Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö tukee ikääntyneiden, liikkumis- ja toimimisesteisten mahdollisuuksia omatoimiseen ja itsenäiseen elämään. Esteetön ympäristö on helppokäyttöinen, mikä parantaa kaikkien jalankulkijoiden viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta.

Esteettömyys on ollut esillä uudistettaessa ylläpitotoimintaa säätelevää lainsäädäntöä. Katu- ja yleisten alueiden toimintaa säätelevässä niin kutsutussa kunnossapitolaissa edellytetään, että kunnossapidon tason määräytymisessä on huomioitava muun muassa jalankulkijoiden tarpeet ja esteettömyys. Yleisiä teitä koskevan maantielain yhtenä tavoitteena on, että eri väestöryhmien (kuten lapset, vanhukset ja liikkumis- ja toimimisesteiset) erilaisiin liikkumistarpeisiin peruspalvelujen saavuttamiseksi on tienpidossa kiinnitettävä huomiota.21.10.2020 12:27