Suoraan sisältöön

Esteettömyyslinjaukset

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset toimivat yhtenäisinä koko kaupunkia ja kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä linjauksina esteettömyystyössä. Esteettömyyslinjaukset muodostavat kokonaiskehyksen eri hallintokuntien omille esteettömyyteen liittyville toteutusohjelmille ja hallintokuntien kesken käytävälle vuorovaikutukselle. Varsinaiset toteutustoimenpiteet ja niiden toteutusaikataulut määritellään hallintokuntien omissa toteutusohjelmissa ja toteutussuunnitelmissa.

Esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealueeseen: kaavoitus ja liikennesuunnittelu, rakennukset, yleiset alueet, asuinympäristö ja palvelut. Esteettömyyslinjaukset koskevat kaikkia hallintokuntia, joiden toimintaan kyseinen kokonaisuus liittyy.

Kaupunginhallituksen päätös esteettömyyslinjauksista 29.10.2012
Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset
Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten toteutuminen. Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan raportti kaupunginhallitukselle 2016 (pdf)

Esteettömyystyöryhmä

Kansliapäällikkö asetti 20.12.2017 esteettömyystyöryhmän, jonka tehtävänä on

  • seurata kaupungin esteettömyyslinjausten toimenpiteiden toteutusta
  • lisätä tietoisuutta esteettömyyden merkityksestä asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle
  • koordinoida ja edistää kaupungin esteettömyystyötä ja seurata esteettömyyden toimeenpanoa käytännön hankkeissa toimialoilla
  • tehdä yhteistyötä vammais- ja vanhusneuvoston sekä yhdenvertaisuustoimikunnan ja tasa-arvotoimikunnan kanssa
  • antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita tehtäviensä toteuttamiseksi.

Esteettömyysasioiden neuvottelukunta

Esteettömyysasioiden neuvottelukunta on Helsingin kaupungin, vammais- ja vanhusneuvoston sekä yleisten töiden lautakunnan määräaikainen yhteistyöelin. Esteettömyyslinjaukset ovat neuvottelukunnan tärkein työkalu.

Neuvottelukunnan pöytäkirjat

Pöytäkirja 18.5.2017
Liite 1
Liite 2
Lausunto kaupunginhallitukselle huonokuuloisten ja kuurojen huomioimisesta
Lausunto kaupunginhallitukselle näkövammaisten huomioimisesta
Pöytäkirja 2.3.2017
Pöytäkirja 8.12.2016
Liite 1
Pöytäkirja 13.10.2016
Liite 1
Pöytäkirja 16.6.2016 
Liite 1
Pöytäkirja 3.3.2016   
Pöytäkirja 24.11.2015
Liite 1
Pöytäkirja 3.9.2015
Liite 1 (3.9.2015 pdf)
Liite 2 (3.9.2015 pdf)
Pöytäkirja 28.5.2015
Liite 1 lausunto
Liite 2 suunnitelmaluonnos
Pöytäkirja 28.11.2014
Pöytäkirja 18.9.2014
Pöytäkirja 11.6.2014
Pöytäkirja 11.3.2014
Pöytäkirja 19.12.2013
Pöytäkirja 22.11.2013
Pöytäkirja 29.8.2013
Pöytäkirja 23.4.2013
Pöytäkirja 25.9.2012
Pöytäkirja 28.5.2012
Pöytäkirja 26.11.2012

 

 21.10.2020 12:20