Suoraan sisältöön

Tilat ja palvelut

Tilat ja palvelut -osioon on koottu symboleja, joita tarvitaan toimipisteiden opastauluissa, opaskylteissä ja kartoissa. Lisäksi näitä symboleja voidaan käyttää tilaopasteissa - osaa myös kohokuvina.

Näkövammaisten Keskusliiton verkkosivuilta löytyy kattava tietopaketti opastuksen esteettömyydestä.

Koho-opasteista saa lisätietoa Näkövammaisten Keskusliiton kirjapainosta, tuotantopäällikkö Petteri Mårdilta. Katso tästä kirjapainon yhteystiedot

 

TILASSA LIIKKUMINEN JA TOIMIMINEN
 

Liikkumisesteisen autopaikka (LE-autopaikka),
esteetön autopaikka

 
 

Pysäköintipaikka. Kuvassa on valkoinen P-kirjain. Sininen tausta.

Lisäkilpi "Invalidin ajoneuvo". Kuvassa on pyörätuolissa istuva henkilö. Sininen tausta.

Liikkumisesteisen autopaikka merkitään joko tolppaan tai seinään kiinnitettävillä Ohjemerkillä 521 Pysäköintipaikka ja sen alle sijoitettavalla lisäkilvellä 836 Invalidin ajoneuvo. Lisäkilven väri määräytyy pääkilven värityksen mukaan.

Molemmat merkit ja niihin liittyvät ohjeet löytyvät Liikenneviraston verkkosivuilta:

Liikennemerkkisivut
Yleisohje liikennemerkeistä


Neuvonta
 

Neuvonta. Kuvassa on I-kirjain. Valkoinen tausta.
Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu

neuvonta.jpg
neuvonta.eps

 

Lipunmyynti
 
 

Lipunmyynti. Kuvassa on suorakulmion muotoinen lippu, jossa on mustat reunat. Valkoinen tausta.
Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu

lipunmyynti.jpg
lipunmyynti.eps

 

Vaatesäilytys, naulakko
 
 

Vaatesäilytys. Kuvassa on henkari. Valkoinen tausta.
Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu

vaatesäilytys.jpg
vaatesäilytys.eps

 

Säilytyslokerot
 
 

Säilytyslokerot. Kuvassa on suorakaide, joka on jaettu kuuteen lohkoon. Lohkot kuvaavat lokerokaappien ovia. Lokerikon yläpuolella on avain. Valkoinen tausta

säilytyslokerot.jpg
säilytyslokerot.ai

Säilytyslokerot. Kuvassa on suorakaide, joka on jaettu kuuteen lohkoon. Lohkot kuvaavat lokerokaappien ovia. Lokerikon yläpuolella on avain. Tumma tausta.

säilytyslokerot.jpg
säilytyslokerot.ai


Latauspiste, pistorasia
 
 

Latauspiste. Kuvassa on pistorasia kuvattuna paksuviivaisena neliönä, jonka sisällä on ympyrä. Ympyrän keskellä on kaksi pistettä kuvaamassa pistokeaukkoja. Valkoinen tausta.

latauspiste.jpg
latauspiste.ai

Latauspiste. Kuvassa on pistorasia kuvattuna paksuviivaisena neliönä, jonka sisällä on ympyrä. Ympyrän keskellä on kaksi pistettä kuvaamassa pistokeaukkoja. Tumma tausta.

latauspiste.jpg
latauspiste.ai


Hissi
 
 

Hissi. Kuvassa on nais- ja mieshahmo rinnakkain suorakaiteen muotoisessa kopissa. Pitkät pystyviivat kopin sivuissa kuvaavat hissikuilua, kopin yläpuolella on nuoli ylös ja alapuolella nuoli alas. Valkoinen tausta.

hissi.jpg
hissi.ai

Hissi. Kuvassa on nais- ja mieshahmo rinnakkain suorakaiteen muotoisessa kopissa. Pitkät pystyviivat kopin sivuissa kuvaavat hissikuilua, kopin yläpuolella on nuoli ylös ja alapuolella nuoli alas. Tumma tausta.

hissi.jpg
hissi.ai


Luiska
 
 

Luiska. Kuvassa on pyörätuolissa istuva henkilö menossa ylöspäin loivaa, kolmionmuotoista kaltevaa pintaa. Valkoinen tausta.

luiska.jpg
luiska.ai

Luiska. Kuvassa on pyörätuolissa istuva henkilö menossa ylöspäin loivaa, kolmionmuotoista kaltevaa pintaa. Tumma tausta.

luiska.jpg
luiska.ai


Portaat
 
 

Portaat. Kuvassa on viiden porrasaskelman portaat kuvattuna sivustapäin. Valkoinen tausta.

portaat.jpg
portaat.ai

Portaat. Kuvassa on viiden porrasaskelman portaat kuvattuna sivustapäin. Tumma tausta.

portaat.jpg
portaat.ai


Pyörätuolihissi, nostotaso
 
 

Pyörätuolihissi. Kuvassa on pyörätuolissa istuva henkilö tason päällä. Tason sivuissa lyhyet pystyviivat kuvaavat hissin seiniä, tason alla on vierekkäin nuoli ylös ja nuoli alas. Valkoinen tausta.

pyörätuolihissi.jpg
pyörätuolihissi.ai

Pyörätuolihissi. Kuvassa on pyörätuolissa istuva henkilö tason päällä. Tason sivuissa lyhyet pystyviivat kuvaavat hissin seiniä, tason alla on vierekkäin nuoli ylös ja nuoli alas. Tumma tausta.

pyörätuolihissi.jpg
pyörätuolihissi.ai


Porrashissi
 
 

Porrashissi. Kuvassa on pyörätuolissa istuva henkilö tason päällä. Taso on portaiden päällä. Tason vasemmalla puolella on nuoli alaviistoon ja tason oikealla puolella on nuoli yläviistoon. Valkoinen tausta.

porrashissi.jpg
porrashissi.ai

Porrashissi. Kuvassa on pyörätuolissa istuva henkilö tason päällä. Taso on portaiden päällä. Tason vasemmalla puolella on nuoli alaviistoon ja tason oikealla puolella on nuoli yläviistoon. Tumma tausta.

porrashissi.jpg
porrashissi.ai


Naishahmo
 
 

Naishahmo. Kuvassa on seisova naishahmo kuvattuna edestäpäin. Valkoinen tausta.

naishahmo.jpg
naishahmo.ai

Naishahmo. Kuvassa on seisova naishahmo kuvattuna edestäpäin. Tumma tausta.

naishahmo.jpg
naishahmo.ai


Mieshahmo
 
 

Mieshahmo. Kuvassa on seisova mieshahmo kuvattuna edestäpäin. Valkoinen tausta.

mieshahmo.jpg
mieshahmo.ai

mieshahmo. Kuvassa on seisova mieshahmo kuvattuna edestäpäin. Tumma tausta.

mieshahmo.jpg
mieshahmo.ai


Nais- ja mieshahmoja käytetään yleensä wc-tilojen opasteissa, niitä voidaan käyttää myös mm. pukeutumistilojen opasteissa.
 

WC, nais- ja mieshahmo
 
 

Kuvassa on merkintä WC sekä seisova nais- ja mieshahmo kuvattuna edestäpäin. Valkoinen tausta.

wc_naishahmo_mieshahmo.jpg
wc_naishahmo_mieshahmo.ai

Kuvassa on merkintä WC sekä seisova nais- ja mieshahmo kuvattuna edestäpäin. Musta tausta.

wc_naishahmo_mieshahmo.jpg
wc_naishahmo_mieshahmo.ai


WC
 
 

WC. Kuvassa on merkintä WC. Valkoinen tausta.

wc.jpg
wc.ai


Esteettömän wc:n merkitseminen
 
 
Esteetön wc merkitään ISA -tunnuksella. Kuvassa on pyörätuolissa istuva henkilö. Sininen tausta.

Esteetön wc merkitään käyttämällä ISA -tunnuksen lisäksi tekstiä WC. Tämä tarkoittaa, että wc-istuimen molemmilla sivuilla on riittävästi tilaa toimia pyörätuolilla. 

Esteettömän wc:n mitoituksessa on huomioitava riittävä vapaa tila pyörätuolilla toimimiseen sekä itsenäisesti että avustajan kanssa.


Yksipuolisesti käytettävä wc

Tarvittaessa symbolia voidaan kääntää, jotta se on katselusuuntaan nähden oikein.


Yksipuolisesti käytettävä wc
 

Esteetön wc, yksipuolisesti käytettävä: vasen. Kuvassa wc-tila on kuvattuna ylhäältä päin ja wc-istuin on sijoitettu vasempaan yläkulmaan. Valkoinen tausta. Symbolilla osoitetaan vapaa tila yksipuolisesti käytettävässä wc:ssä.

yksipuolisesti käytettävä wc.jpg 
yksipuolisesti käytettävä wc.ai

Esteetön wc, yksipuolisesti käytettävä: oikea. Kuvassa wc-tila on kuvattuna ylhäältä päin ja wc-istuin on sijoitettu vasempaan yläkulmaan. Valkoinen tausta. Symbolilla osoitetaan vapaa tila yksipuolisesti käytettävässä wc:ssä.

yksipuolisesti käytettävä wc.jpg
yksipuolisesti käytettävä wc.ai

Esteetön wc, yksipuolisesti käytettävä: vasen. Kuvassa wc-tila on kuvattuna ylhäältä päin ja wc-istuin on sijoitettu vasempaan yläkulmaan. Tumma tausta. Symbolilla osoitetaan vapaa tila yksipuolisesti käytettävässä wc:ssä.

yksipuolisesti käytettävä wc.jpg
yksipuolisesti käytettävä wc.ai

Esteetön wc, yksipuolisesti käytettävä: vasen. Kuvassa wc-tila on kuvattuna ylhäältä päin ja wc-istuin on sijoitettu vasempaan yläkulmaan. Tumma tausta. Symbolilla osoitetaan vapaa tila yksipuolisesti käytettävässä wc:ssä.

yksipuolisesti käytettävä wc.jpg
yksipuolisesti käytettävä wc.ai

Yksipuolisesti käytettävän wc:n symbolia käytetään ISA -tunnuksen yhteydessä silloin, kun vain wc-istuimen toisella puolella on vapaata tilaa pyörätuolin käyttäjää varten vähintään 800 mm. 

Tällainen wc-tila soveltuu ensisijaisesti omatoimiselle pyörätuolinkäyttäjälle. Kun yksipuolisesti käytettävät wc-tilat on sijoitettu lähekkäin peilikuvapareiksi, voi sopivan tilan valita oman toimintakyvyn mukaan.

 

Lastenhoitohuone
 
 

Lastenhoitohuone. Kuvassa on vauva kuvattuna edestäpäin. Valkoinen tausta.

lastenhoitohuone.jpg
lastenhoitohuone.ai

Lastenhoitohuone. Kuvassa on vauva kuvattuna edestäpäin. Tumma tausta.

lastenhoitohuone.jpg
lastenhoitohuone.ai


Pukuhuone, naiset
 
 

Pukuhuone, naiset. Kuvassa oikealla on naishahmo, jonka toinen käsi ojentuu kohti vasemmalla olevaa pukukaappia. Pukukaappia kuvaa suorakaiteen muotoinen laatikko, jonka sisällä on henkari. Valkoinen tausta.

pukuhuone_naiset.jpg
pukuhuone_naiset.ai

Pukuhuone, naiset. Kuvassa oikealla on naishahmo, jonka toinen käsi ojentuu kohti vasemmalla olevaa pukukaappia. Pukukaappia kuvaa suorakaiteen muotoinen laatikko, jonka sisällä on henkari. Tumma tausta.

pukuhuone_naiset.jpg
pukuhuone_naiset.ai


Pukuhuone, miehet
 
 

Pukuhuone, miehet. Kuvassa oikealla on mieshahmo, jonka toinen käsi ojentuu kohti vasemmalla olevaa pukukaappia. Pukukaappia kuvaa suorakaiteen muotoinen laatikko, jonka sisällä on henkari. Valkoinen tausta.

pukuhuone_miehet.jpg
pukuhuone_miehet.ai

Pukuhuone, miehet. Kuvassa oikealla on mieshahmo, jonka toinen käsi ojentuu kohti vasemmalla olevaa pukukaappia. Pukukaappia kuvaa suorakaiteen muotoinen laatikko, jonka sisällä on henkari. Tumma tausta.

pukuhuone_miehet.jpg
pukuhuone_miehet.ai


Pesuhuone, naiset
 
 

Pesuhuone, naiset. Kuvassa naishahmo, jonka vasemmalle puolelle tulee yläviistosta suihkupisarat. Valkoinen tausta.

pesuhuone_naiset.jpg
pesuhuone_naiset.ai

Pesuhuone, naiset. Kuvassa naishahmo, jonka vasemmalle puolelle tulee yläviistosta suihkupisarat. Tumma tausta.

pesuhuone_naiset.jpg
pesuhuone_naiset.ai


Pesuhuone, miehet
 
 

Pesuhuone, miehet. Kuvassa mieshahmo, jonka vasemmalle puolelle tulee yläviistosta suihkupisarat. Valkoinen tausta.

pesuhuone_miehet.jpg
pesuhuone_miehet.ai

Pesuhuone, miehet. Kuvassa mieshahmo, jonka vasemmalle puolelle tulee yläviistosta suihkupisarat. Tumma tausta.

pesuhuone_miehet.jpg
pesuhuone_miehet.ai


Esteettömän puku- ja pesuhuoneen merkitseminen
 
 

Esteetön pukeutumis- ja peseytymistila voidaan merkitä pelkällä ISA -tunnuksella, jos tila on erillinen ja neutraalisti naisten ja miesten tai perheiden käytössä.

Naisten ja miesten pukeutumis- ja peseytymistilojen yhteydessä oleva esteetön tila voidaan merkitä käyttämällä edellä olevia pesu- ja pukuhuoneen symboleja yhdessä ISA -tunnuksen kanssa.

 

Pesuhuone, suihkutila
 
 

Pesuhuone, suihkutila. Kuvassa on suihkun varsi, jonka päässä on kolmion muotoinen suihkusuutin. Suuttimesta lähtee pisaraviuhka. Valkoinen tausta.

suihku.jpg
suihku.ai

Pesuhuone, suihkutila. Kuvassa on suihkun varsi, jonka päässä on kolmion muotoinen suihkusuutin. Suuttimesta lähtee pisaraviuhka. Tumma tausta.

suihku.jpg
suihku.ai

Pesuhuoneen tai suihkutilan symbolina voidaan käyttää myös pelkän suihkun kuvaa, kun tila sijaitsee miesten tai naisten pukuhuonetilojen yhteydessä. Esteetön peseytymistila voidaan merkitä käyttämällä suihkusymbolia yhdessä ISA -tunnuksen kanssa.

 

Sauna
 
 

Sauna. Kuvassa vasemmalla puolella on henkilö, joka istuu tason päällä. Oikealla puolella on kiuas, jota kuvaa suorakaiteen muotoinen, täytetty laatikko, jonka yläpuolella on höyryä kuvaavia pisteitä. Valkoinen tausta.

sauna.jpg
sauna.ai

Sauna. Kuvassa vasemmalla puolella on henkilö, joka istuu tason päällä. Oikealla puolella on kiuas, jota kuvaa suorakaiteen muotoinen, täytetty laatikko, jonka yläpuolella on höyryä kuvaavia pisteitä. Tumma tausta.

sauna.jpg
sauna.ai


Esteetön sauna voidaan merkitä käyttämällä saunasymbolia yhdessä ISA -tunnuksen kanssa.
 

Kokoustila
 
 

Kokoustila. Kuvassa on kaksi istuvaa henkilöä, joiden välissä on pöytätaso. Valkoinen tausta.

kokoustila.jpg
kokoustila.ai

Kokoustila. Kuvassa on kaksi istuvaa henkilöä, joiden välissä on pöytätaso. Tumma tausta.

kokoustila.jpg
kokoustila.ai


Internet-piste
 
 

Internet-piste. Kuvassa on sähköpostiosoitteessa käytettävä @-merkki. Valkoinen tausta.

internet-piste.jpg
internet-piste.ai

Internet-piste. Kuvassa on sähköpostiosoitteessa käytettävä @-merkki. Tumma tausta.

internet-piste.jpg
internet-piste.ai


Kahvila
 
 

Kahvila. Kuvassa on korvallinen kahvikuppi ja asetti. Valkoinen tausta.

kahvila.jpg
kahvila.ai

Kahvila. Kuvassa on korvallinen kahvikuppi ja asetti. Tumma tausta.

kahvila.jpg
kahvila.ai


PALVELUPISTEET, TOIMIPISTEET
 
 
Kirkko, seurakuntatila
 
 

Kirkko. Kuvassa on harjakattoinen rakennus, jonka sisällä pieni risti. Valkoinen tausta.

kirkko.jpg
kirkko.ai

Kirkko. Kuvassa on harjakattoinen rakennus, jonka sisällä pieni risti. Tumma tausta.

kirkko.jpg
kirkko.ai


Posti
 
 

Posti. Kuvassa on kirjekuoren ääriviivat. Valkoinen tausta.

posti.jpg
posti.ai

Posti. Kuvassa on kirjekuoren ääriviivat. Tumma tausta.

posti.jpg
posti.ai


Museo
 
 

Museo. Kuvassa on rakennus, joka muodostuu neljästä pylväästä ja harjakatosta. Valkoinen tausta.

museo.jpg
museo.ai

Museo. Kuvassa on rakennus, joka muodostuu neljästä pylväästä ja harjakatosta. Tumma tausta.

museo.jpg
museo.ai


Teatteri
 
 

Teatteri. Kuvassa on kaksi naamiota, joista toinen on iloinen ja toinen surullinen. Valkoinen tausta.

teatteri.jpg
teatteri.ai

Teatteri. Kuvassa on kaksi naamiota, joista toinen on iloinen ja toinen surullinen. Tumma tausta.

teatteri.jpg
teatteri.ai


Vanhusten palvelutalo
 
 
Vanhusten palvelutalo. Kuvassa on harjakattoinen rakennus, jonka sisällä on keinutuoli. Valkoinen tausta.

vanhusten_palvelutalo.jpg
vanhusten_palvelutalo.ai
Vanhusten palvelutalo. Kuvassa on harjakattoinen rakennus, jonka sisällä on keinutuoli. Tumma tausta.

vanhusten_palvelutalo.jpg
vanhusten_palvelutalo.ai

Vanhusten palvelukeskus
 
 


vanhusten_palvelukeskus.jpg
vanhusten_palvelukeskus.ai


vanhusten_palvelukeskus.jpg
vanhusten_palvelukeskus.ai
21.10.2020 12:44