Suoraan sisältöön

Standardoidut symbolit

Standardoidut symbolit -osioon on koottu symbolikuvia ja merkkejä, joiden käyttöön liittyy rajoituksia. ISA -tunnus on standardoitu, mutta samalla se on määritelty olevan vapaasti kaikkien käytössä. Yleensä standardoitujen kuvasymbolien käyttöoikeus pitää ostaa. Osassa symbolikuvista tai merkeistä palvelun tulee täyttää tietyt ennalta sovitut vaatimukset ja käyttölupaa pitää hakea merkkiä hallinnoivalta taholta erikseen.

Esimerkiksi esteettömän luontoreitin symbolia saa käyttää, jos reitti täyttää tietyt vaatimukset mm. jyrkkyyden, tasaisuuden ja leveyden suhteen. Suomen Latu hallinnoi luontoreittiluokitusjärjestelmää, jotta käyttäjille voidaan taata luotettavat ja valtakunnallisesti tasapuoliset ulkoilureittitiedot ja -mahdollisuudet.

Tässä osiossa jokaisen symbolikuvan ja merkin kohdalta löytyy taho, jonka kautta saa lisätietoa merkistä ja sen käyttöön liittyvistä vaatimuksista.

 

ISA -tunnus
 
 
ISA -tunnus. Kuvassa on pyörätuolissa istuva henkilö. Sininen tausta.

ISA -tunnus on kansainvälinen liikkumisesteisen symboli (ISA = International Symbol of Access)

ISA -tunnusta käytetään merkitsemään mm. esteetöntä sisäänkäyntiä rakennukseen, esteetöntä wc:tä tai liikkumisesteisille varattuja pysäköintipaikkoja. Sen avulla voidaan myös osoittaa esteetön reitti tai esteetön palvelu (esim. reitti hissille tai esteetön pukeutumistila liikuntapaikassa). 

Virallista ISA -tunnusta voidaan käyttää sini- tai mustapohjaisena. Symbolia voidaan käyttää peilikuvana.

Painokelpoisena ISA -tunnus löytyy Invalidiliiton esteettömyyssivuilta. Sivujen kautta löytyy myös lisätietoa symbolin kehittämisestä ja käytöstä.


Induktiosilmukka
 
 
Induktiosilmukka. Kuvassa on keskellä korva ja alareunassa pieni T-kirjain. Valkoinen tausta.

Induktiosilmukan kansainvälinen symboli löytyy ETSI-standardista ETSI EN 301 462 Symbols to identify telecommunications facilities for deaf and hard of hearing people.

Induktiosilmukan symbolin saa painokelpoisena kuvana Kuuloliiton kautta.


Selkologo
 
 
Selkologo. Kuvassa on musta, S-kirjaimen muotoinen nuoli. Valkoinen tausta.

Selkologoa käytetään informaationa selkokielisestä kirjasta tai lehdestä, selkokielisestä opastuksesta tai selkokielisistä Internet-sivuista.

Selkologon käyttöoikeuden myöntää Selkokeskus. Symbolin lisäksi käytetään tekstiä: selkokirja, selkolehti, selko-opastus, selkokieliset sivut.

Selkologosta ja sen hakemisesta saa lisätietoa Selkokeskuksesta www.selkokeskus.fi.

Lähde: Selkokeskus


Esteetön luonto- tai ulkoilureitti
 

Esteetön luontoreitti, pyörätuolireitti. Kuvassa on pyörätuolissa istuva henkilö tasaisen tason päällä. Sininen tausta.

Pyörätuolireitti

Vaativa esteetön luontoreitti, vaativa pyörätuolireitti. Kuvassa on pyörätuolissa istuva henkilö kaltevan tason päällä. Sininen tausta.

Vaativa pyörätuolireitti

Suomen Latu kehittää ja ylläpitää valtakunnallista ulkoilun ja liikunnan merkit -standardissa vahvistettua reittiluokitusjärjestelmää. Reittiluokittelussa koulutettu reittiluokittelija luokittelee reitin mm. sen vaativuuden, kulkukelpoisuuden ja opasteiden perusteella.

Reittiluokittelu sisältää ohjeet esteettömän reitin (pyörätuolireitti) ja vaativan esteettömän reitin (vaativa pyörätuolireitti) luokittelemiseksi. Lisäksi muita kuin esteettömiä reittejä voidaan luokitella asteikolla helppo, keskivaativa, vaativa.

Lisätietoa reittiluokittelusta

Ensiapuasema
 
 
Ensiapuasema. Kuvassa on punainen risti. Valkoinen tausta.
Lähde: SFS 4424

Ensiapuaseman, junan, linja-auton ja taksin merkit löytyvät standardista SFS 4424 Ulkoilun ja liikunnan merkit. 

Merkkejä voi käyttää mm. luontokohteiden, puistojen, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien opasteissa.

Standardia myy Suomen Standardoimisliitto.


Poistumisreitin opaste
 
 

Poistumisreitti. Kuvassa on vasemmassa reunassa nuoli vasemmalle ja oikeassa reunassa henkilö juoksemassa läpi ovesta. Vihreä tausta.

Lähde: SFS-ISO 3864-1

Poistumisreitin opaste löytyy mm. standardista SFS 5715 Palontorjunta. Turvallisuuskilvet. Standardia myy Suomen Standardoimisliitto.

Poistumisreittien merkitsemisestä löytyy lisätietoa Sisäministeriön asetuksesta

Esteettömän hätäpoistumisreitin opastamisen yhteydessä voi käyttää lisäkilpeä, josta löytyy ISA -tunnus. On kuitenkin hyvä muistaa, että esim. tulipalotilanteessa hissillinen reitti ei voi olla esteetön hätäpoistumisreitti.


Juna
 
 
Juna. Kuvassa veturi kuvattuna sivustapäin, vasemmassa reunassa on keula, alhaalla on neljä pyörää ja kisko. Sininen tausta.
Lähde: SFS 4424
 

Linja-auto
 
 
Linja-auto. Kuvassa linja-auto kuvattuna sivusta, vasemmassa reunassa on keula. Linja-autossa on viisi ikkunaa. Sininen tausta.
Lähde: SFS 4424
 

Taksi
 
 
Taksi. Kuvassa on teksti "Taxi". Sininen tausta.
Lähde: SFS 4424
 

 27.06.2016 15:53