Suoraan sisältöön

Esteettömyys ja saavutettavuus

Esteettömyys ja saavutettavuus -osioon on koottu kuvasymboleja, joiden avulla voidaan kertoa kohteen saavutettavuudesta kohteen verkkosivuilla, esteettömien palvelujen sijainnista kohteessa tai opastaa käyttäjät esteettömälle reitille.

Esteettömyyssymboleja käytettäessä on hyvä muistaa, että symbolilla merkittävä palvelu, tila tai rakennus täyttää esteettömyyden ja saavutettavuuden kriteerit. Hyvä apuväline rakennetun ympäristön esteettömyyden arviointiin on ESKEH-kartoitusmenetelmä. ESKEH-kartoituslomakkeet löytyvät näiltä sivuilta kohdasta Ohjeita suunnitteluun. Suunnitteluohjeista löytyy myös toimipistekohtaisia esteettömyysoppaita ja esimerkkikartoitusraportteja mm. uimahallista, vanhusten palvelukeskuksesta ja päiväkodista. Museoiden ja muiden kulttuuripalveluiden esteettömyyden arviointiin löytyy apua Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilta.

ISA -tunnus 

ISA -tunnus. Kuvassa on pyörätuolissa istuva henkilö. Sininen tausta.

isa-tunnus.jpg

ISA -tunnus on kansainvälinen liikkumisesteisen symboli (ISA = International Symbol of Access)

ISA -tunnusta käytetään merkitsemään mm. esteetöntä sisäänkäyntiä rakennukseen, esteetöntä wc:tä tai liikkumisesteisille varattuja pysäköintipaikkoja. Sen avulla voidaan myös osoittaa esteetön reitti tai esteetön palvelu (esim. reitti hissille tai esteetön pukeutumistila liikuntapaikassa). 

Virallista ISA -tunnusta voidaan käyttää sini- tai mustapohjaisena. Symbolia voidaan käyttää peilikuvana.

Painokelpoisena ISA -tunnus löytyy Invalidiliiton esteettömyyssivuilta. Sivujen kautta löytyy myös lisätietoa symbolin kehittämisestä ja käytöstä.


Esteetön poistumistie 

Esteetön poistumistie

Esteetön poistumistie.ai

Esimerkki esteettömän poistumistien opasteesta.


Induktiosilmukka 

Induktiosilmukka. Kuvassa on keskellä korva ja alareunassa pieni T-kirjain. Valkoinen tausta.

Lähde: ETSI EN 301 462

Induktiosilmukan kansainvälinen symboli löytyy ETSI-standardista ETSI EN 301 462 Symbols to identify telecommunications facilities for deaf and hard of hearing people.

Induktiosilmukkasymbolilla merkitään tilat, jotka on varustettu induktiosilmukalla. Induktiosilmukka tulisi olla kaikissa tiloissa, joissa puhutaan ja kuunnellaan (mm. juhlasalit ja auditoriot, kokoustilat sekä palvelutiskit).

Induktiosilmukan symbolin saa painokelpoisena kuvana Kuuloliiton kautta.


Viittomakielistä palvelua   

Viittomakielistä palvelua. Kuvassa kädet muodostavat kuvion. Valkoinen tausta.
Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu

viittomakielistä palvelua.jpg
viittomakielistä palvelua.eps

Viittomakielisiä palveluita voivat olla tulkatut tilaisuudet, viitottu audiovisuaalinen materiaali tai viittomakielinen palvelu esim. palvelupisteessä.


Näkövammaisia helpottavat palvelut,

näkövammaisuuden symboli 

Näkövammaisia helpottavat palvelut. Kuvassa on kävelevä henkilö valkoisen kepin kanssa, kuvattuna sivusta. Valkoinen tausta.

näkövammaisia helpottavat palvelut.jpg
näkövammaisia helpottavat palvelut.ai

Näkövammaisia helpottavat palvelut. Kuvassa on kävelevä henkilö valkoisen kepin kanssa, kuvattuna sivusta. Tumma tausta.

näkövammaisia helpottavat palvelut.jpg
näkövammaisia helpottavat palvelut.ai

Näkövammaisia helpottavia palveluita ovat mm. pistekirjoitus, kohokirjoitus ja -kuvat, kosketeltavat esineet esim. museoissa, pienoismallit sekä kohokartat. Myös kulkua opastavat lattialistat ja opaslaatat sekä kuvailutulkkaus kuuluu näihin palveluihin.

Pistekirjoitussymboli 

Pistekirjoitus. Kuvassa on kuusi pistettä, joiden alla teksti "Pistekirjoitus". Valkoinen tausta.

pistekirjoitus.jpg 
pistekirjoitus_ruotsi.jpg
pistekirjoitus_englanti (braille).jpg

pistekirjoitus.ai 
pistekirjoitus_ruotsi.ai
pistekirjoitus_englanti 
(braille).ai


Pistekirjoitus. Kuvassa on kuusi pistettä, joiden alla teksti "Pistekirjoitus". Tumma tausta.

pistekirjoitus.jpg
pistekirjoitus_ruotsi.jpg
pistekirjoitus_englanti (braille).jpg

pistekirjoitus.ai
pistekirjoitus_ruotsi.ai
pistekirjoitus_englanti 
(braille).ai

Pistekirjoitussymbolilla voidaan kertoa palvelun verkkosivuilla, että kohteessa on saatavilla informaatiota myös pistekirjoituksella esim. opasteissa tai esitteissä.

Avustavat koirat
 
Opaskoira. Kuvassa on koira, jolla on opaskoiran valjaat. Valkoinen tausta.

avustajakoira.jpg
avustajakoira.eps

Avustava koira voi olla opaskoira, avustajakoira tai kuulokoira. Avustava koira saa tulla käyttäjän mukana kaikkiin palvelutiloihin, mutta symbolilla voidaan viestiä, että avustavat koirat ovat tervetulleita. Yhdessä P-merkin kanssa voidaan osoittaa avustaville koirille rauhallinen lepopaikka rakennuksessa.

Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu

Sähkömopo 

Sähkömopo. Kuvassa on sähkömopo kuvattuna sivusta, vasemmassa reunassa on istuin ja oikeassa reunassa ohjaustanko. Valkoinen tausta.

sähkömopo.jpg
sähkömopo.ai

Sähkömopo. Kuvassa on sähkömopo kuvattuna sivusta, vasemmassa reunassa on istuin ja oikeassa reunassa ohjaustanko. Tumma tausta.

sähkömopo.jpg
sähkömopo.ai

Sähkömopon symbolilla voidaan osoittaa sähkömopolle sopiva säilytyspaikka tilassa. Jos säilytyspaikan yhteydessä on myös apuvälineen latausmahdollisuus, voidaan se osoittaa käyttämällä yhdessä sähkömopon ja latauspisteen symbolia.


Rollaattori 

Rollaattori.  Kuvassa on rollaattori eli pyörällinen kävelyteline kuvattuna sivusta. Valkoinen tausta.

rollaattori.jpg
rollaattori.ai

Rollaattori.  Kuvassa on rollaattori eli pyörällinen kävelyteline kuvattuna sivusta. Tumma tausta.

rollaattori.jpg
rollaattori.ai

Isotekstinen kirja, lehti, tms. 

Isotekstinen kirja. Kuvassa on kolme suurenevaa A-kirjainta, joista suurin on suurennuslasin sisällä. Valkoinen tausta.

isoteksti.jpg
isoteksti.ai

Isotekstinen kirja. Kuvassa on kolme suurenevaa A-kirjainta, joista suurin on suurennuslasin sisällä. Tumma tausta.

isoteksti.jpg
isoteksti.ai

Isotekstisen painetun materiaalin suositeltava kirjainkoko on 14, mutta kuitenkin vähintään 12. Kaiken ikäisille tarkoitetussa tekstissä käytetään ensisijaisesti kokoa 13–14.  Jos lukijakunta koostuu pääasiassa heikkonäköisistä, suositeltavin kirjainkoko on 16.

Rivivälin pistekoon tulee olla 1-4 pistettä suurempi kuin kirjaimen koon.

Taustan ja tekstin välinen kontrasti vaikuttaa jopa tekstin kokoa enemmän luettavuuteen. Musta teksti valkoisella pohjalla luo parhaan kontrastin.

Hyvä kirjaintyyppi on selkeä ja yksinkertainen. Hyviä kirjaintyyppejä ovat mm. Arial, Geoargia, Gill, Helveltica ja Verdana.

Kirjaintyypin selvyyteen kuuluu eri kirjainten ja muiden merkkien erottuvuus toisistaan. Joka merkillä tulisi olla selkeästi omat piirteensä. Merkki pitää voida tunnistaa nopeasti ja oikein.

Pienaakkosia (gemenoita) on helpompi lukea kuin suuraakkosia (versaaleja). Pienaakkoset erottuvat toisistaan suuraakkosia enemmän ja hahmottuvat siksi nopeammin. Suuraakkosilla kirjoitettuja, alleviivattuja tai kallistettuja tekstejä on vaikea lukea.

Lähde: Näkövammaisten Keskusliitto


Selkologo
 
Selkologo. Kuvassa on musta, S-kirjaimen muotoinen nuoli. Valkoinen tausta.

Selkologoa käytetään informaationa selkokielisestä kirjasta tai lehdestä, selkokielisestä opastuksesta tai selkokielisistä Internet-sivuista.

Selkologon käyttöoikeuden myöntää Selkokeskus. Symbolin lisäksi käytetään tekstiä: selkokirja, selkolehti, selko-opastus, selkokieliset sivut.

Selkologosta ja sen hakemisesta saa lisätietoa Selkokeskuksesta www.selkokeskus.fi.

Lähde: Selkokeskus


Lainattavat apuvälineet
 

Lainattavat apuvälineet. Kuvassa on pyörätuoli kiertävän nuolen sisällä. Valkoinen tausta.

lainattavat apuvälineet.jpg
lainattavat apuvälineet.ai

Lainattavat apuvälineet. Kuvassa on pyörätuoli kiertävän nuolen sisällä. Tumma tausta.

lainattavat apuvälineet.jpg
lainattavat apuvälineet.ai

Lainattavien apuvälineiden symbolia voidaan käyttää esim. kohteen verkkosivuilla, kun halutaan kertoa asiakkaille esteettömyyttä edistävistä palveluista. Apuvälinesymbolin lisäksi voidaan luetella, mitä apuvälineitä kohteessa on lainattavissa: suihkupyörätuoli uimahallissa tai näkemisen apuvälineitä museossa. Symbolilla voidaan myös merkitä lainattavien apuvälineiden säilytys- ja palautuspaikka itse kohteessa.


Ääniopastus   

Ääniopastus. Kuvassa on kuulokkeet. Valkoinen tausta.

Ääniopastus.jpg
Ääniopastus.ai

Ääniopastus. Kuvassa on kuulokkeet. Tumma tausta.

Ääniopastus.jpg
Ääniopastus.ai

Ääniopastuksen symbolia voidaan käyttää mm. kulttuurikohteissa, joissa teoksiin liittyvä opastus ja tieto on myös kuunneltavissa lainattavien kuulokkeiden avulla.


Kuuntelu-toiminto   

Kuuntelu. Kuvassa on kaiutin, jonka vieressä on kolme kaarevaa viivaa kuvaamassa ääniaaltoja. Valkoinen tausta.

kuuntelu.jpg
kuuntelu.ai

Kuuntelu. Kuvassa on kaiutin, jonka vieressä on kolme kaarevaa viivaa kuvaamassa ääniaaltoja. Tumma tausta.

kuuntelu.jpg
kuuntelu.ai

Kuuntelu-toimintoa kuvaavaa symbolia voidaan käyttää verkkosivuilla kertomaan kuuntelumahdollisuudesta tai esim. asemilla, joissa on palvelu aikataulujen ja muiden liikennetietojen kuunteluun.


Lastenvaunusymboli 

Lastenvaunut. Kuvassa on lastenvaunut kuvattuna sivusta, kuomu on vasemmassa reunassa. Harmaa tausta.

Lastenvaunusymbolilla voidaan opastaa esteettömin sisäänkäynti ja paikka, jossa vaunuja voi säilyttää.
Lisätietoa tämän lastenvaunusymbolin käytöstä voi tiedustella Helsingin seudun liikenteeltä (HSL).

Lähde: HSL21.10.2020 16:32