Uppföljning av budgeten

Då stadsfullmäktige årligen behandlar budgeten bestämmer de hur bindande budgeten ska vara. Hur budgeten utfallit i förhållande till de uppställda målen följs upp, och en rapport lämnas till fullmäktigeledamöterna.

En uppföljningsrapport över stadens ekonomi och verksamhet ges ut fyra gånger om året på finska. 

Uppföljningsrapporter över stadens ekonomi och verksamhet 2016
(pdf på finska)

Rapport 2/2016
Rapport 1/2016

Årets första rapport kommer ut i maj, den andra i augusti, den tredje i oktober och årets sista rapport i december.DELA
25.08.2016 13:40