Suoraan sisältöön

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Norra Esplanaden 15-17
00170 Helsingfors
PB 20, 00099 Helsingfors stad
09 310 1641
Läs mera
Visa på kartan

Understöd

Staden understöder helsingforsiska organisationer, sammanslutningar och invånargrupper årligen med cirka 70 miljoner euro. Understöd beviljas för sådan verksamhet som ordnas för invånarna i Helsingfors.

Understöd och ansökningstider år 2019

Elektronisk ansökan om understöd

Ansökan om understöd lämnas in elektroniskt på stadens webbsida för e-tjänster. Ansökan om understöd kan inte lämnas in per e-post.

Om det inte är möjligt att lämna in en elektronisk ansökan

Om det inte är möjligt att lämna in en elektronisk ansökan finns det blanketter i pdf-form som kan skrivas ut för en skriftlig ansökan på stadens webbsida för e-tjänster. På webbsidorna finns även beskrivningarna för de olika understöden. Alla förvaltningar använder dock inte längre ansökningsblanketter i pappersform.

Den skriftliga ansökningsblanketten i pappersform kan skickas till stadens registratorskontor:

Helsingfors stads registratorskontor
namnet på nämnden eller förvaltningen som behandlar ärendet
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD

Registratorskontorets besöksadress:
Stadshuset, Norra esplanaden 11–13
00170 Helsingfors
Öppet vardagar kl. 8.15–16.00DELA
05.12.2018 12:28