Hoppa till innehållet

Projektet välfärds- och hälsofrämjande


Projektets ledare:

Tommi Laitio, sektorchef, kultur- och fritidssektorn, ordförande för styrgruppen från och med 1.9.2020.

Liisa Pohjolainen, sektorchef, fostrans- och utbildningssektorn ordförande för styrgruppen 22.8.2018–31.8.2020

Juha Jolkkonen, sektorchef, social- och hälsovårdssektorn, ordförande för beredningsarbetsgruppen, 2018

Ansvarig i stadens ledningsgrupp:

Tommi Laitio, sektorchef, kultur- och fritidssektorn

Syfte:

Syftet är att för främjandet av hälsa och välfärd skapa en koordinerings- och styrningsstruktur som omfattar Helsingfors stads aktörer och centrala samarbetsinstanser, samt att beskriva vilka ansvar, roller, åligganden och medlemmar som ingår i strukturen.

En av utgångspunkterna för arbetet finns i lagstiftningen om åligganden och strukturer inom hälso- och välfärdsfrämjandet, en annan i dessa beskrivna åligganden och arbetsfördelningen för aktörer på kommun- och landskapsnivå.

Välfärd ses i Helsingfors i vid bemärkelse, och staden vill erbjuda förutsättningar för ett bra liv åt alla invånare. Genom hälso- och välfärdsfrämjandet minskas skillnaderna i välfärd och hälsa befolkningsgrupper emellan, upprätthålls och förbättras invånarnas välbefinnande, hälsa, delaktighet och arbets- och funktionsförmåga, stärkts den mentala hälsan och förebyggs sjukdomar, olyckor, marginalisering och lottlöshet. Att folk idag rör på sig och motionerar så lite är en utmaning för folkhälsan, och Stadsstrategin lyfter sålunda fram motion och rörlighet som ett spetstema för hälso- och välfärdsfrämjandet i Helsingfors.

HYTE-sekretariat:

Stina Högnabba, HYTE-koordineering (stadskansliet, strategiavdelningen), Tarja Saarinen och Mia Mäntymaa (social- och hälsovårdssektorn), Pertti Joona (fostrans- och utbildningssektorn), Suvi Määttä (stadskansliet, stadsfakta), Päivi Kuusela (kultur- och fritidssektorn), Maria Jaakkola och Heikki Hälvä (stadsmiljösektorn).

Vad handlar hälso- och välfärdsfrämjande om?26.02.2021 10:13