Hoppa till innehållet

Projektet välfärds- och hälsofrämjande


Projektets ledare:

Tommi Laitio, sektorchef, kultur- och fritidssektorn, ordförande för styrgruppen från och med 1.9.2020.

Liisa Pohjolainen, sektorchef, fostrans- och utbildningssektorn ordförande för styrgruppen 22.8.2018–31.8.2020

Juha Jolkkonen, sektorchef, social- och hälsovårdssektorn, ordförande för beredningsarbetsgruppen, 2018

Ansvarig i stadens ledningsgrupp:

Tommi Laitio, sektorchef, kultur- och fritidssektorn

Syfte:

Syftet är att för främjandet av hälsa och välfärd skapa en koordinerings- och styrningsstruktur som omfattar Helsingfors stads aktörer och centrala samarbetsinstanser, samt att beskriva vilka ansvar, roller, åligganden och medlemmar som ingår i strukturen.

En av utgångspunkterna för arbetet finns i lagstiftningen om åligganden och strukturer inom hälso- och välfärdsfrämjandet, en annan i dessa beskrivna åligganden och arbetsfördelningen för aktörer på kommun- och landskapsnivå.

Välfärd ses i Helsingfors i vid bemärkelse, och staden vill erbjuda förutsättningar för ett bra liv åt alla invånare. Genom hälso- och välfärdsfrämjandet minskas skillnaderna i välfärd och hälsa befolkningsgrupper emellan, upprätthålls och förbättras invånarnas välbefinnande, hälsa, delaktighet och arbets- och funktionsförmåga, stärkts den mentala hälsan och förebyggs sjukdomar, olyckor, marginalisering och lottlöshet. Att folk idag rör på sig och motionerar så lite är en utmaning för folkhälsan, och Stadsstrategin lyfter sålunda fram motion och rörlighet som ett spetstema för hälso- och välfärdsfrämjandet i Helsingfors.

HYTE-sekreterare: Tarja Saarinen ja Kaisa Pasanen, Stina Högnabba och Päivi Kuusela

Organisering:

För detta arbete har en beredningsgrupp tillsatts med medlemmar från stadsförvaltningens alla sektorer och från Stadskansliet. Som sekreterare för beredningsgruppen verkar Tarja Saarinen (social- och hälsovårdssektorn), Stina Högnabba (stadskansliet, stadsforskningen), samt Päivi Kuusela (social- och hälsovårdssektorn).

Beredningsgruppens uppgift i det första skedet är att inom loppet av mars 2018 ta fram ett förslag till styrningsstruktur för välfärds- och hälsofrämjandet. Beredningsgruppen planerar och verkställer strukturerna för koordineringen och styrningen av välfärds- och hälsofrämjandet, samt skapar därefter, inom loppet av maj 2018 och utgående från en tillräcklig faktabasis, grunden för en gemensamt definierad och godkänd uppfattning om välfärd.

Beredningsgruppen samarbetar med två andra strategiska förändringsprogram (motion & rörlighet, förebyggande av marginalisering bland unga) sålunda, att deras verksamhet och resultat är en del av helheten välfärds- och hälsofrämjande.

Vad handlar hälso- och välfärdsfrämjande om?24.08.2020 13:35