Hoppa till innehållet

Havsstrategiprojektet


Bekanta dig med strategin:

Projektets ledare:

Minttu Perttula, projektchef, stadskansliet, näringsavdelningen

Vastuu kaupungin johtoryhmässä:

Marja-Leena Rinkineva, näringslivsdirektör

Projektbeskrivning:

Helsingfors havsnära läge är en del av stadens identitet och väsen. Men det har inte tillfyllest utnyttjats som attraktionsfaktor.

Arbetet på att göra den närmaste skärgården mera tillgänglig för allmänheten fortsätter. För att främja invånarnas rekreationsmöjligheter, utveckla turistservicen och stärka stadens allmänna dragningskraft uppgörs en havsstrategi som ska ta fram sätt att förbättra tillgängligheten till havsnära objekt, utveckla servicen i skärgården och främja olika maritima evenemang.

Helsingfors skärgård görs till ett ännu attraktivare turistmål och rekreationsställe än det är idag. Utgående från skärgårdens potential skapas en internationell biennal för offentlig konst.

Syfte:

Syftet är att bygga upp och börja genomföra Havsstrategin för Helsingfors. Därvid beaktas planerade och inledda projekt, företagsverksamhet, planläggning och liknande verksamheter.

Parter och partners:

Stadens egna aktörer: stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorn, stadskansliet, Helsinki Marketing, Helsingfors Hamn, Helen Ab (Helsingfors Energi).

Samarbetsinstanser: invånarna samt företag inom kaféverksamhet, stuguthyrning, idrott, båttrafik, bastuservice etc., jämte invånarorganisationer, miljöorganisationer, invånarföreningar, högskolor och universitet, Nylands förbund, Miljöministeriet, Finlands miljöcentral (Syke), Visit Finland, Senatfastigheter, Forststyrelsen, Esbo och Sibbo städer samt stugägare, turister och andra som vistas vid havet.

Organisering:

En projektchef har utnämnts på heltid för havsprojektet (Minttu Perttula).

En projektorganisation värvas bland stadens egna instanser.

Ett samarbetsnät byggs upp mellan staden, företagarna, medborgar- och invånarorganisationerna och de andra aktörerna.

Författande av strategin, preliminär budgetering, ansvarsfördelning och tidtabell; organisering.

Beslutsnivå och tidtabell:

Beslut om projektet fattas av stadsstyrelsen och näringslivsavdelningen. Beslutstidtabellen framläggs för stadens ledningsgrupp i början av år 2018.

Projekttidtabell:

Strategiförslaget är färdigt för beslutsfattande under höstperioden 2018.

Strategiförslaget godkändes av stadsstyrelsen i mars 2019.

Strategin sträcker sig till år 2030.06.12.2019 07:40