Hoppa till innehållet

Projektet fotgängarcentrum och underjordisk matargata

Projektledare:

Katariina Baarman, projektchef, stadskansliet, ekonomi- och planeringsavdelningen

Ansvarig i stadens ledningsgrupp:

Kari Pudas, områdesbyggchef, stadskansliet, ekonomi- och planeringsavdelningen

Projektbeskrivning:

Staden utreder förutsättningarna för en mera betydande utvidgning av fotgängarcentrum som märkbart främjer stadskärnans trivsamhet och funktionalitet, och för en underjordisk matargata, som minskar genomfartstrafiken i centrum och den tunga gatutrafiken till och från hamnarna. Ifall matargatan blir av finansieras den till stor del med vägavgifter.

Syfte:

Syftet är att utreda förutsättningarna för en mera betydande utvidgning av fotgängarcentrum, som märkbart främjer stadskärnans trivsamhet och funktionalitet, och för en underjordisk matargata, som minskar genomfartstrafiken i centrum och den tunga gatutrafiken till och från hamnarna. Tanken är också att utreda hur den investering som matargatan innebär kunde finansieras med hjälp av vägavgifter

Parter och partners:

Stadens egna aktörer: stadskansliet, stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorn, Helsingfors hamn och Helsingforsregionens trafik (HRT).

Samarbetsinstanser: företagarna i stadskärnan, fastighetsägarna i stadskärnan, företrädare för transportbranschen, stadens invånare, företag inom planering, byggherreverksamhet och byggande, samt utomstående experter.

Organisering:

Projektet har en projektchef vid stadskansliet.

För projektet tillsätts en projektgrupp med erforderlig sakkunskap från stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorn, Helsingfors hamn, HRT och stadskansliets näringsavdelning samt ekonomi- och planeringsavdelning.

En styrgrupp tillsätts för projektet.

Även utomstående experter konsulteras.

Stadens egna aktörer och samarbetsinstanser engageras i arbetet på olika sätt.

Ett eventuellt genomföringsskede av projektet organiseras senare skilt för sig.

Styrgruppen:

  • Tuula Saxholm (ordförande), stadskansliet, ekonomi- och planeringsavdelningen
  • Marja-Leena Rinkineva, stadskansliet, näringsavdelningen
  • Reetta Putkonen, stadsmiljösektorn
  • Tiina Merisalo, kultur- och fritidssektorn
  • Satu Aatra, Helsingfors hamn
  • Kari Noroviita, Helsingfors hamn
  • Sini Puntanen, Helsingforsregionens trafik
  • Kari Pudas, stadskansliet, områdesbyggenheten
  • Mari-Anne Aronen, stadskansliet, enheten kommunikation
  • Katariina Baarman (sekreterare), stadskansliet, ekonomi- och planeringsavdelninge

Beslutsnivå och tidtabell:

Resultaten av idékläckningsskedet tillkännages, och det man kommit fram till i det allmänna planeringsskedet framläggs för beslut för stadens ledningsgrupp och stadsmiljönämnden.

Bedömningen av alternativen från den allmänna planeringen och hur de ska framskrida framläggs för stadens ledningsgrupp.

År 2020 framläggs en bedömning av resultaten av och villkoren i den allmänna planeringen samt beslut om fortsatta åtgärder för stadens ledningsgrupp, stadsmiljönämnden, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.06.12.2019 07:40