Världens bäst fungerande stad – Stadsstrategi 2017–2021

Helsingfors stad bereder en ny stadsstrategi med riktlinjer för stadens framtid för de fyra följande åren. Det slutliga beslutet om strategin fattades av stadsfullmäktige på 27 september.

Stadsstrategi 2017–2021 »

Borgmästare Jan Vapaavuoris förslag till Helsingfors stadsstrategi publicerades torsdagen 24 augusti. Stadsstyrelsens förslag publicerades 4 september.

Meddelandet av stadsstrategi


Helsingforsarna deltog i beredningen av strategin genom en nätenkät och ett nätidémöte i april–maj, en enkät på tio bibliotek och en invånarkväll på stadshuset. Grunden för beredningen låg i strategikartan (pdf, 3Mt) med fyra olika framtidsscenarier.

I arbetet deltog över 1 000 invånare. Resultaten av invånarberedningen (pdf) rapporterades för nya stadsfullmäktige på ett strategiseminarium i juni.

Sivu suomeksi →



DELA
28.09.2017 13:39