Världens bäst fungerande stad: Stadsstrategi 2017–2021

Borgmästare Jan Vapaavuoris förslag till Helsingfors stadsstrategi publicerades torsdagen 24 augusti. Stadsstyrelsens förslag publicerades 4 september.

Stadsstrategi 2017–2021, stadsstyrelsens förslag »

Meddelandet av stadsstrategi

Helsingfors stad bereder en ny stadsstrategi med riktlinjer för stadens framtid för de fyra följande åren. Det slutliga beslutet om strategin fattas av stadsfullmäktige.


Helsingforsarna deltog i beredningen av strategin genom en nätenkät och ett nätidémöte i april–maj, en enkät på tio bibliotek och en invånarkväll på stadshuset. Grunden för beredningen låg i strategikartan (pdf, 3Mt) med fyra olika framtidsscenarier.

I arbetet deltog över 1 000 invånare. Resultaten av invånarberedningen (pdf) rapporterades för nya stadsfullmäktige på ett strategiseminarium i juni.

Sivu suomeksi →DELA
26.09.2017 08:33