Hoppa till innehållet

Talpa, Helsingfors

Sörnäs strandväg 27 A
00500 Helsingfors
PB 230, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2500
Visa på kartan

Staden fakturerar och fakturor till staden

Fakturor och avgifter

Faktureringens kundtjänstnummer svarar vardagar kl. 9.00‒15.00. Kundbetjäningsnummer: tfn 09 310 25300:

    • Fakturering av social- och hälsovårdsverkets och barnomsorgsverkets lagstadgade avgifter, frikort som beviljas när avgiftstaket för klientavgifter inom social- och hälsovårdens har nåtts, beredning av behovsprövade nedsatta avgifter.
    • Betalningar till stadens försäljningsreskontra, returnering av överdebiterade belopp till kunder.
    • Indrivningsärenden
    • Indrivning av fordringar av Helsingfors stads ämbetsverk, skuldsaneringsarrangemang.

Kundtjänst

Faktureringens kundtjänst är belägen vid Sörnäs strandväg 27 A, 1 våningen, och är öppen vardagar kl. 9.00–15.00.

Kundtjänsten vid Sörnäs strandväg ger information om avgiftstak och frikort och beviljar helsingforsare frikort. Den har ingen kassaverksamhet, med andra ord kan fakturor inte betalas där.

Fakturor från staden kan betalas i ekonomiförvaltningstjänstens (Talpas) kassa vid Andra linjen 4 A, Berghälls ämbetshus, öppen vardagar kl. 9.00–15.30. Kassans postadress är PB 210, 00099 Helsingfors stad.

Alla fakturor från staden med samma avtal om e-fakturatjänst

När du träffar ett avtal om e-fakturatjänst i din egen nätbank får du alla fakturor från ekonomiförvaltningstjänsten med ett och samma avtal.

Fakturor till staden

De fakturor som staden ska betala ska i första hand skickas elektroniskt som nätfakturor. Förvaltningarnas och affärsverkens nätfakturaadresser (EDI-koder) har formen 003702012566 + identifierare.

Alla förvaltningars och affärsverks nätfakturaadresser 

Operatör: Basware Abp
Förmedlarkod: BAWCFI22

De tjänste- och varuleverantörer som saknar ett eget faktureringssystem som möjliggör e-fakturering kan skicka nätfakturor till staden gratis via leverantörsportalen.

E-faktura24.03.2021 16:36