Ett år i stadens ekonomi

De här sidorna beskriver det som händer månatligen i Helsingfors stads ekonomiärenden.

Helsingfors stads ekonomi och verksamhet planeras och bestäms enligt en etablerad årsrytm. I planeringen och beslutsfattandet beaktas såväl det kommande, innevarande som föregående året.

De årliga planeringsfaserna:

  1. Det görs upp förslag till följande års budget och till ekonomiplan för de följande tre åren.
  2. Målen för verksamheten under respektive år genomförs med de budgeterade resurserna.
  3. Stadsstyrelsen får en rapport om hur budgeten utfallit fyra gånger om året.
  4. Resultatet för ekonomin och verksamheten under det föregående budgetåret bedöms i bokslutet.

Jämsides med den årliga ekonomicykeln genomförs Helsingfors stadsstrategi som fastslås av stadsfullmäktige för den fyraåriga mandatperioden. Särskilt i fråga om investeringar planerar staden också på avsevärt längre sikt.DELA
06.11.2017 09:29