Suoraan sisältöön

Kontaktuppgifter

Förfrågningar om budgeten besvaras av

Borgmästare Jan Vapaavuori
kontakter:
specialmedarbetare Laura Åvall, laura.avall(a)hel.fi, 
tfn 050 361 7511

 

Finansdirektör Tuula Saxholm
tfn (09) 310 36250  

Budgetchef Matti Malinen
tfn (09) 310 36277
  

Upplysningar om de olika sektorerna lämnas av

Ekonomiplaneringschef Ari Hietamäki
tfn (09) 310 36567  

– skatteinkomster och statsandelar
– stadskansliet  
– revisionskontoret

Specialplanerare Jenni Torkkola
tfn (09) 310 22564

– ekonomiförvaltningen (Talpa)

Specialplanerare Tero Niininen
tfn (09) 310 25915

– fostrans- och utbildningssektorn
– kultur- och fritidssektorn
– affärsverket Helsingfors stads företagshälsa
– understöd 

Specialplanerare Riikka Henriksson

tfn (09) 310 25543

– social-­ och hälsovårdssektorn

Projektchef Markku Riekko
tfn (09) 310 39900

– investeringar  
– trafikverket (HST)
– byggnadstjänsten (Stara)

Projektchef Ville Vastamäki
tfn (09) 310 25902  

– stadsmiljösektorn 
– räddningsverket
– investeringar

Controller Pia Halinen
tfn (09) 310 25718  

– koncernens dottersammanslutningar

Planerare Anne Alanko
tfn (09) 310 36271  

– budget-­ och presentationsmaterial06.12.2019 07:47