Hoppa till innehållet

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Norra Esplanaden 15-17
00170 Helsingfors
PB 20, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1641
Visa på kartan

Kontaktuppgifter

Förfrågningar om budgeten besvaras av

Borgmästare Juhana Vartiainen
kontakter:
specialmedarbetare Teresa Salminen, teresa.salminen (a) hel.fi, 
tfn 040 865 6961


Finansdirektör Tuula Saxholm
tfn (09) 310 36250   

Budgetchef Jani Nevalainen
tfn (09) 310 36277
  

Upplysningar om de olika sektorerna lämnas av

Ekonomiplaneringschef Ari Hietamäki
tfn (09) 310 36567  

– skatter och statsandelar
– stadskansliet  
– revisionskontoret


Specialplanerare Mauno Rönkkö 
tfn (09) 310 36279

– fostrans- och utbildningssektorn
– understöd 

Specialplanerare Riina Kopola
tfn (09) 310 28256

– kultur- och fritidssektorn

Specialplanerare Riikka Henriksson
tfn (09) 310 25543

– social-­ och hälsovårdssektorn

Projektchef Ville Vastamäki
tfn (09) 310 25902  

– stadsmiljösektorn 
– räddningsverket
– investeringar

Projektchef Markku Riekko
tfn (09) 310 39900

– investeringar 

Projektchef Saara Kanto
tfn (09) 310 20277

– byggnadstjänsten (Stara)
– trafikverket (HST)
– investeringar 

Projektchef  Maria Sillanpää
tfn (09) 310 36211

– Affärsverket servicecentralen
Affärsverket företagshälsan
Affärsverket ekonomiförvaltningen

Controller Pia Halinen
tfn (09) 310 25718  

– koncernens dottersammanslutningar

Specialplanerare Jenni Torkkola
tfn (09) 310 22564

Planerare Anne Alanko
tfn (09) 310 36271  

– budget-­ och presentationsmaterial



29.10.2021 15:32