Budget 2017

Budget 2017


Budget 2017 enligt förvaltningarna (pdf)

Budget 2017 enligt sektorerna (pdf)

Sammandrag av budgetförslaget

Betydande byggnadsprojekten på kartan

Visualisering

Förslaget till budget för 2018 publiceras den 10 oktober 2017.

Till följd av organisationsreformen i staden finns det två budgetar för 2017: den första är indelad enligt förvaltningarna och gäller tiden 1.1–31.5.2017. Den andra är indelad enligt sektorerna i den nya organisationen och gäller tiden efter 1.6.2017. 

Fullmäktige fastställde 18,5 % till kommunalskattesats för 2017. Helsingfors har haft samma kommunalskatt alltsedan 2011.


Sammandrag:


 


NyheterDELA
10.10.2017 09:05