Hoppa till innehållet

Beskattning

Kommunalskattesatsen i Helsingfors är 18,0 år 2019. Den allmänna fastighetsskattesatsen är 0,93, skattesatsen för hus i permanent bostadsbruk 0,41, skattesatsen för obebyggda byggplatser 3,93 och skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10.06.12.2019 07:45