Beskattning

Kommunalskattesatsen i Helsingfors är 18,5 år 2017. Den allmänna fastighetsskattesatsen är 0,93, skattesatsen för hus i permanent bostadsbruk 0,41, skattesatsen för obebyggda byggplatser 3,93 och skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10. 

Helsingfors stad tar med stöd av lagen om hundskatt ut skatt för invånarnas hundar. Skatten uppgår till 50 euro.

År 2016 beräknas stadens inkomster uppgå till sammanlagt 5,0 miljarder euro. Stadens årliga omkostnader uppgår till cirka 4,7 miljarder euro. 

Social- och hälsovårdsverkets andel uppgår till 46 procent av Helsingfors stads alla omkostnader år 2016.DELA
01.02.2017 10:31