Budget 2019

Borgmästarens budgetförslag för 2019 (pdf)

Sammandrag av borgmästarens budgetförslag (pdf)

Betydande byggnadsprojekten på kartan

Borgmästarens budgetförslag för 2019 publicerades den 10 oktober 2018. Budgeten godkänns på stadsfullmäktiges sammanträde den 28 november.

Fullmäktige fastställer kommunalskattesatsen för 2019 på sitt sammanträde den 14 november. Den är för närvarande 18 %.
  


NyheterDELA
10.10.2018 12:34