Budget 2018

Budget 2018 (pdf)

Sammandrag av borgmästarens budgetförslag (pdf)

Betydande byggnadsprojekten på kartan

Borgmästarens budgetförslag för 2018 publicerades den 10 oktober 2017. Budgeten godkändes på stadsfullmäktiges sammanträde 29 november.

Fullmäktige fastställde kommunalskattesatsen för 2018 till 18,0 %.
 


NyheterDELA
14.08.2018 09:05