Hoppa till innehållet

Säkerhets- och beredskaps

Sofiegatan 2
00170 Helsingfors
PB 1, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1641
Visa på kartan

Lokal säkerhetsplanering

Målet för stadens säkerhetsplanering är att förbättra den vardagliga säkerheten genom att minska antalet olyckor, olycksfall, brott och störningar och förbättra säkerhetskänslan och tillförlitligheten hos människorna.

I stadens säkerhetsplan upptas åtgärder som förverkligas i samverkan. Utgångspunkten för utarbetandet av planen är en bedömning av den lokala säkerhetssituationen, som fungerar som underlag för besluten om åtgärder för att förbättra tryggheten och säkerhetskänslan.

Även våld i nära relationer och förebyggande av olycksfall hör i Helsingfors till helheten för säkerhetssamarbete.

Dessutom har stadens myndigheter tjänster som förbättrar välståndet och förebygger utslagning för människor i olika åldrar och livssituationer. Genom åtgärder som minskar ojämlikheten bland invånare och bostadsområden kan tryggheten och säkerheten påverkas i staden och vidare i hela gemenskapen.

 06.12.2019 08:03