Stadens beredskap

Helsingfors stads status som huvudstad och den mest centrala aktören inom lokalförvaltningen i det finska samhället förutsätter att staden sköter om att de viktigaste tjänsterna fungerar under alla omständigheter.

Helsingfors stads förvaltningar och affärsverk säkerställer sin verksamhet genom kontinuitetshantering och andra åtgärder för hantering av kriser. Helsingfors stad har planerat verksamhetsmodeller för störningar som orsakas av till exempel extrema väderfenomen eller andra oberäkneliga situationer.

Helsingfors stad upprätthåller ett tätt nätverk för säkerhetssamarbete med myndigheterna inom statsförvaltningen.

Ansvaret för kontinuitetshantering och annan planering som förbättrar beredskapen ligger hos Helsingfors stadsdirektör, medan stadskansliet ansvarar för den praktiska styrningen av verksamheten.DELA
06.03.2017 18:14