Hoppa till innehållet

Tillstånd och anvisningar

På sidorna presenteras de centrala tillståndsärenden som gäller för utövning av affärsverksamhet.

I NewCo Helsinki guider ges en pragmatisk beskrivning, steg för steg, av de krav som ställs för bildande och ledande av ett företag. Guider finns även branschvis.

Information i fråga om företagsrådgivning om tillståndsärenden och övrigt finns på sidorna Företagsrådgivning och företagstjänster.06.12.2019 08:02

Reparationsbyggande och ändringsarbeten

Innan du inleder planeringsarbetet för en reparation och ändring bör du reda ut tillståndsplikten för projektet.

Läs de noggrannare anvisningarna.

Utomhusförsäljning och rörliga livsmedelslokaler

En livsmedelsaktör svarar för sin verksamhet och bör känna de bestämmelser som gäller verksamheten samt de risker som hänför sig till verksamheten.

Läs de noggrannare anvisningarna.