Tillstånd och anvisningar

På sidorna presenteras de centrala tillståndsärenden som gäller för utövning av affärsverksamhet.

I NewCo Helsinki guider ges en pragmatisk beskrivning, steg för steg, av de krav som ställs för bildande och ledande av ett företag. Guider finns även branschvis.

sidorna Företag och staden berättas bland annat om avtal, tillsyn och samarbetsmöjligheter som bör beaktas i olika branscher.

Information i fråga om företagsrådgivning om tillståndsärenden och övrigt finns på sidorna Företagsrådgivning och företagstjänster.DELA
03.05.2017 16:41