Suoraan sisältöön

Tillstånd och anvisningar

På sidorna presenteras de centrala tillståndsärenden som gäller för utövning av affärsverksamhet.

I NewCo Helsinki guider ges en pragmatisk beskrivning, steg för steg, av de krav som ställs för bildande och ledande av ett företag. Guider finns även branschvis.

sidorna Företag och staden berättas bland annat om avtal, tillsyn och samarbetsmöjligheter som bör beaktas i olika branscher.

Information i fråga om företagsrådgivning om tillståndsärenden och övrigt finns på sidorna Företagsrådgivning och företagstjänster.DELA
03.05.2017 16:41

ANVISNINGAR FÖR ARRANGÖRER AV EVENEMANG

Har du för avsikt att arrangera ett evenemang i Helsingfors? Behöver du ett tillstånd för det? Ett infopaket om de behövliga tillstånden, anmälningarna och andra arrangemang hittar du på Helsingfors sidor för turism.

REKLAMANORNINGAR OCH ATT GÖRA REKLAM

Reklamanordningar och att göra reklam kräver också tillstånd.

Läs de noggrannare anvisningarna.

REPARATIONSBYGGANDE OCH ÄNDRINGSARBETEN

Innan du inleder planeringsarbetet för en reparation och ändring bör du reda ut tillståndsplikten för projektet.

Läs de noggrannare anvisningarna.

UTOMHUSFÖRSÄLJNING OCH RÖRLIGA LIVSMEDELSLOKALER

En livsmedelsaktör svarar för sin verksamhet och bör känna de bestämmelser som gäller verksamheten samt de risker som hänför sig till verksamheten.

Läs de noggrannare anvisningarna.