Hoppa till innehållet

Työrasti Helsingfors

Ett projekt för Helsingforsbor över 30 år som har varit arbetssökande länge.

Projektet Työrasti Helsingfors erbjuder stadens sysselsättningstjänster i elektronisk form för självständiga klienter. Målgruppen för Työrasti är Helsingforsbor över 30 år som har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet från FPA i minst 300 dagar. Inom Työrasti kan klienten stärka sin kompetens och sina förutsättningar att hitta sysselsättning genom arbetserfarenhet och utbildning.

Työrastis klienter får egna inloggningsuppgifter till en webbplats där de kan bläddra bland Helsingfors stads lediga platser för arbetsprövning och lönesubventionerat arbete samt anmäla sig till kurser och utbildningar. Klienten kan också ansöka om stöd för kostnader för utbildningar som främjar sysselsättningen och har också möjlighet att träffa en studiehandledare.

Mer information om Työrasti och anvisningar för anmälan finns på adressen: www.tyorastihelsinki.fi.

Projektet Työrasti inleddes våren 2016 och pågår fram till slutet av 2018. Under 2017 användes Työrastis elektroniska tjänster av över 500 personer. Työrasti Helsingfors är ett projekt ordnat av staden, som får sysselsättningspolitiskt stöd från arbets- och näringsbyrån.

Mer information per e-post: tyorasti@hel.fi

 06.12.2019 07:59