Hoppa till innehållet

Sysselsättningsskyldighet

Sysselsättningsskyldigheten innebär att staden enligt lag är skyldig att under vissa förutsättningar erbjuda arbete för arbetslösa arbetssökande över 57 år vars arbetslöshetsdagpenningstid har löpt ut. Arbets- och näringsbyrån informerar klienten om sysselsättningsskyldigheten och hänvisar klienten till stadens sysselsättningsskyldighetstjänst. Klienten har rätt till sysselsättning, men det är frivilligt att använda denna rättighet.

För klienter som har rätt till sysselsättning enligt sysselsättningsskyldigheten erbjuder staden en anställning på sex månader med lönesubvention inom någon av stadens sektorer eller affärsverk. Arbetstiden och lönen uppfyller kollektivavtalets krav gällande normal arbetstid och uppgiftsbaserad lön. Genom sysselsättningsskyldighetsanställningen uppfylls arbetsvillkoret igen.

Mer information ges av arbets- och näringsbyråns experter eller av stadens sysselsättningstjänster per e-post: velvoitetyollistaminen@hel.fi06.12.2019 07:59