Hoppa till innehållet

Helsingforstillägget

Helsingforstillägget ger stöd i sökandet efter arbete

Helsingfors stad uppmuntrar genom ekonomiskt stöd arbetsgivare inom Helsingfors pendlingsområde att erbjuda arbetsmöjligheter för arbetssökande i Helsingfors. Helsingforstillägget betalas ut till arbetsgivaren och kan beviljas som rekryteringsstöd eller sysselsättningsstöd. Om anställningen fortsätter minst 6 månader efter stödperioden med Helsingforstillägg kan arbetsgivaren ansöka om ett separat rekryteringsarvode. Helsingforstillägget är behovsprövat.

 Rekryteringsstöd kan sökas av alla arbetsgivare inom Helsingfors pendlingsområde. Rekryteringsstödet är avsett för utgifter som anställningen medför för arbetsgivaren, såsom exempelvis kostnader för arbetsredskap eller inskolning. Rekryteringsstödet får inte användas för att täcka lönekostnaderna för den person som anställs. Stödet är 500 euro per månad och kan betalas ut i 1–10 månader.

Sammanslutningar som inte utövar näringsverksamhet (t.ex. föreningar och stiftelser) kan ansöka om sysselsättningsstöd. Företag kan också ansöka om sysselsättningsstöd om den person som anställs har rätt till lönesubvention på grund av en skada eller sjukdom av permanent natur som påverkar arbetsprestationen. Sysselsättningsstödet är avsett för lönekostnaderna för den person som anställs och måste alltid kombineras med den högsta lönesubventionen beviljad av arbets- och näringstjänsterna (50–100 %). Stödet uppgår beroende på lönesubventionen och lönekostnaderna till högst 800 euro per månad och kan betalas ut för 1–10 månader.

En arbetsgivare kan ansöka om Helsingforstillägg i följande situationer:

• Den arbetssökande är under 30 år och har varit arbetslös i minst 6 månader före anställningen.
• Den arbetssökande är över 30 år och har varit arbetslös minst 24 av de 28 månaderna före anställningen.
• Den arbetssökande är en arbetslös person i åldern 18–64 år som har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i minst 300 dagar. (Arbetslöshetsskyddet blir till arbetsmarknadsstöd efter arbetslöshetskassans inkomstrelaterade dagpenning eller FPA:s grunddagpenning. Du kan själv kontrollera hur många arbetsmarknadsstödsdagar du har samlat ihop genom att logga in i FPA:s webbplats med nätbankskoder.)
• Den arbetssökande är berättigad till lönesubvention på grund av en skada eller sjukdom av permanent natur som påverkar arbetsprestationen.

Helsingforstillägget förutsätter en veckoarbetstid på minst 30 timmar (vid läroavtal 25 timmar per vecka) och en lön som åtminstone överensstämmer med kollektivavtalet. Helsingforstillägget berörs också av vissa andra villkor som arbetsgivaren måste beakta i ansökningsskedet.

Personer som sysselsätts genom Helsingforstillägget har också tillgång till utbildningstjänster som erbjuds av Helsingfors stad.

Mer information: Helsingforstillägget för arbetsgivare

06.12.2019 07:59