Hoppa till innehållet

Helsingfors TYP, tjänster för vuxna

Helsingfors TYP är en sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, som ordnas av Helsingfors stad, arbets- och näringsbyrån i Nyland och FPA. Inom tjänsten skräddarsys individuella lösningar för att hjälpa klienten att ta sig ut i arbetslivet.

De anställda inom TYP bedömer tillsammans med klienten dennes servicebehov och stödjer klientens sysselsättningsprocess. Klienten får hjälp med att söka arbete, hälsovård, tjänster inom socialt arbete samt hjälp med att söka sig till en utbildning eller arbete. Därtill erbjuds många olika typer av rådgivning och handledning, såsom skuld- och ekonomirådgivning, samt olika tillfällen för nätverkande.

Helsingfors TYP har ett nära samarbete med olika läroanstalter och arbetsgivare och deltar i många projekt för att främja klienternas sysselsättning och bygga upp framtidens sysselsättningsarbete.

Helsingfors TYP:s kunder betjänas på Viborgsgatan i Alphyddan.

Vem är tjänsten avsedd för?

Helsingfors TYP betjänar arbetssökande Helsingforsbor över 30 år som har varit arbetslösa länge och som har nytta av sektorsövergripande samservice.

Helsingfors TYP:s verksamhet bygger på en särskild lag. Enligt lagen (1369/2014) ska arbets- och näringsbyrån, kommunen och FPA bedöma behovet av ett TYP-klientskap om en arbetslös person:

• har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i minst 300 dagar
• har fyllt 25 år och varit arbetslös i 12 månader utan avbrott
• har behov av sektorsövergripande samservice.

Vem kan bli klient?

Personer som har varit arbetslösa en längre tid och som bedöms ha nytta av sektorsövergripande samservice kan bli klienter inom Helsingfors TYP med remiss från arbets- och näringsbyrån, den lokala socialbyrån eller FPA.

Nyttan med den sektorsövergripande samservicen

Klienter inom Helsingfors TYP får den hjälp de behöver för att sysselsätta sig från experter på arbets- och näringsbyrån, psykologer, karriär- och studiehandledare, socialarbetare, företagshälsovårdare och FPA:s TYP-arbetsförmågerådgivare. Man börjar med att tillsammans med klienten göra upp en personlig plan vars mål är att klienten ska hitta sysselsättning. Förverkligandet av planen följs därefter upp. I planen beaktas klientens styrkor, intressen och livssituation.

Tjänsterna är individuella och heltäckande. Klienten har en egen kontaktperson och ett team av experter inom olika områden som stöd.

•  Klienten får hjälp av arbets- och näringsbyråns experter och psykologer med yrkesval, arbetssökande och sysselsättning genom bland annat arbetslivscoaching, arbetsprövning och lönesubventionerat arbete.
•  Karriärhandledare och socialarbetare utvärderar klientens livssituation och hänvisar till olika tjänster, exempelvis kamratstödsverksamhet med låg tröskel och utredningar av arbetsförmågan. Vid behov ordnas rehabilitering för att möjliggöra en återgång till arbetslivet. Klienten kan delta i rehabiliterande arbetsverksamhet 1–4 dagar per vecka beroende på livssituation.
•  Tillsammans med en studiehandledare kan klienten kartlägga sin yrkesmässiga utveckling, identifiera sin kompetens och söka sig till en ny utbildning.
•  Företagshälsovårdare utreder klientens hälsa och hänvisar till hälsovårdstjänster.
•  FPA:s arbetsförmågerådgivare ger information om medicinsk och yrkesmässig rehabilitering samt invalidpension.
•  Klientrådgivare hjälper till med att skriva och uppdatera dokument för arbetssökning samt använda elektroniska tjänster exempelvis för att söka arbete eller bostad eller lämna in olika ansökningar eller överklaganden.
•  Helsingfors TYP ordnar också ekonomi- och skuldrådgivning samt kan hänvisa till andra tjänster.

Klientskapet varar i högst två år, och under den tiden skräddarsys en individuell och heltäckande lösning som hjälper klienten att ta sig ut i arbetslivet antingen direkt eller indirekt genom olika arbetskraftstjänster eller utbildning.

Kontaktuppgifter:
Helsingfors TYP
Viborgsgatan 2, 6:e vån.,
00510 Helsingfors
typ.toimisto@hel.fi

Företagshälsovårdarna tar emot klienter på adressen:
Mechelingatan 46 A
00250 Helsingfors

Helsingfors TYP:s ledande chefer:

Helsingfors TYP:s direktör och servicechef Ulla Kangas, ulla.kangas(at)hel.fi
Serviceförman Elina Laine, elina.laine(at)hel.fi
Serviceförman Heidi Lehtovaara, heidi.lehtovaara(at)hel.fi
Företagshälsovårdarnas förman, avdelningsskötare Pia Valjakka, pia.valjakka(at)hel.fi
06.12.2019 07:58