Hoppa till innehållet

Tjänster för vuxna

Sysselsättningstjänsterna för Helsingforsbor över 30 år riktas huvudsakligen till personer som har varit arbetslösa i flera år och till personer som fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet från FPA i minst 300 dagar. (Arbetslöshetsskyddet blir till arbetsmarknadsstöd efter arbetslöshetskassans inkomstrelaterade dagpenning eller FPA:s grunddagpenning.)

Den sektorsövergripande samservicen Helsingfors TYP ansvarar för sysselsättningsarbetet bland vuxna. Klienter kan hänvisas till denna service från arbets- och näringsbyrån, socialbyrån eller FPA. Projektet Työrasti Helsingfors erbjuder stadens sysselsättningstjänster för självständiga arbetssökande i elektronisk form via en webbplats. Staden sysselsätter även personer som omfattas av sysselsättningsskyldigheten, det vill säga arbetslösa arbetssökande över 57 år.

Klienter inom stadens sysselsättningstjänster kan bekanta sig med Helsingfors stads platser för arbetsprövning och lönesubventionerat arbete, genom vilka de sedan kan ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden. Klienterna har också tillgång till stadens utbildningstjänster samt ekonomi- och skuldrådgivningstjänster. Därtill har de möjlighet att delta i handledning som ordnas av privata företag. Den som söker arbete på den öppna arbetsmarknaden kan använda Helsingforstillägget.06.12.2019 07:58

Arbetsprövning och lönesubventionerat arbete

Helsingfors stads sektorer och affärsverk erbjuder tidsbestämda platser för arbetsprövning och lönesubventionerat arbete för arbetslösa arbetssökande.

Sysselsättningsutbildningar

Klienter inom Helsingfors stads sysselsättningsarbete kan utan avgift delta i olika korta kurser och utbildningar där man avlägger olika kort, bland annat hygienpass, utskänkningspass, första hjälpen-utbildningar, utbildningar för ordningsmannakort samt utbildningar i arbetssäkerhet och heta arbeten.

Karriärcoaching

Klienter inom stadens sysselsättningstjänster har möjlighet till avgiftsfri handledning och coaching som hjälper dem att ta steget ut i arbetslivet.