Suoraan sisältöön

TYP-tjänsten för unga

TYP-tjänsten är en sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, som ordnas av Helsingfors stad, arbets- och näringsbyrån i Nyland och FPA. Arbets- och näringsbyråns experter, stadens socialarbetare, karriärcoacher och företagshälsovårdare samt anställda på FPA agerar, bedömer och ordnar tillsammans tjänster som hjälper den unga att inleda studier eller ett arbete. TYP-tjänsten för unga är avsedd för unga under 30 år som behöver intensivt personligt stöd i planeringen av sin framtid och som behöver en kombination av många olika tjänster för att hitta sysselsättning.

 Personer i följande kategorier kan hänvisas till TYP-tjänsten av arbets- och näringsbyrån, den lokala socialbyrån eller FPA:

• Unga under 25 år som har varit arbetslösa i minst 6 månader.

• Personer över 25 år som har varit arbetslösa i 12 månader.

• Klienter inom sysselsättningsarbetet som är under 30 år och behöver sektorsövergripande samservice.

Den unga får en egen kontaktperson och har tillgång till ett stort urval av tjänster: personligt socialt arbete och karriärhandledning, social rehabilitering, sjukskötartjänster, arbets- och näringsförvaltningens tjänster och FPA:s rehabiliteringstjänster samt möjlighet att delta i rehabiliterande arbetsverksamhet.

TYP-tjänstens klienter betjänas i Kampen på adressen Runebergsgatan 5, i samma lokaler som karriärtjänsterna för unga.

Kontaktuppgifter:

Tjänster för unga, TYP-tjänsten
Runebergsgatan 5, 8:e vån.
00100 Helsingfors
Serviceförman Kristiina Aho, kristiina.aho(at)hel.fi06.12.2019 07:58