Hoppa till innehållet

Sysselsättningsutbildningar

Fostrans- och utbildningssektorns arbetslivstjänster ansvarar för de avgiftsfria utbildningstjänsterna för arbetssökande Helsingforsbor.

Klienter inom Helsingfors stads sysselsättningsarbete kan utan avgift delta i olika korta kurser och utbildningar där man avlägger olika kort, bland annat hygienpass, utskänkningspass, första hjälpen-utbildningar, utbildningar för ordningsmannakort samt utbildningar i arbetssäkerhet och heta arbeten. Därtill erbjuds IT-utbildningar och olika varierande utbildningar. Klienten har också möjlighet att få ersättning för kostnader för individuell utbildning eller en utbildning som leder till examen med en liten självriskandel.

Klienter som är invandrare kan delta i avgiftsfria kurser i finska, vars huvudfokus ligger på sådana språkkunskaper som behövs i arbetslivet.

Den kompetens som den som deltar i arbetsprövning, lönesubventionerat arbete eller rehabiliterande arbetsverksamhet besitter kan föras fram genom kompetensidentifiering eller kompetensintyg. I vissa fall är det också möjligt att avlägga en del av en examen genom att uppvisa kunskaper på en arbetsplats.

Mer information: Fostrans- och utbildningssektorns arbetslivstjänster, tyollisyyskoulutukset@hel.fi.

06.12.2019 07:57