Hoppa till innehållet

Arbetsprövning och lönesubventionerat arbete

Helsingfors stads sektorer och affärsverk erbjuder tidsbestämda platser för arbetsprövning och lönesubventionerat arbete för arbetslösa arbetssökande. Helsingforsbor som hör till någon av målgrupperna för stadens lönesubventionerade arbete och uppfyller arbets- och näringsbyråns kriterier kan ansöka om lönesubventionerat arbete. Även personer från andra kommuner kan ansöka om arbetsprövningsplatser. Mer information om stadens lediga platser för arbetsprövning och arbete med lönesubvention samt målgruppskriterierna ges av arbets- och näringsbyråns experter eller av stadens avdelning för arbete med lönesubvention per e-post: tyollistaminen@hel.fi. Klienter inom Helsingfors sysselsättningstjänster kan få mer information från sina egna kontaktpersoner.

Under arbetsprövningen eller det lönesubventionerade arbetet finns möjlighet att delta i utbildningar som ordnas av staden. Inom stadens olika sektorer finns även läroavtalsutbildning med lönesubvention. Sådana platser annonseras ut på både stadens och arbets- och näringsförvaltningens arbetsplatssidor.

Arbete med lönesubvention

Till anställningar med lönesubvention inom staden väljs huvudsakligen Helsingforsbor som har varit arbetslösa en längre tid. En anställning med lönesubvention varar i 8 månader. Arbetstiden och lönen uppfyller kollektivavtalets krav gällande normal arbetstid och uppgiftsbaserad lön. Målet med stadens lönesubventionerade arbete är att sysselsätta den anställda på den öppna arbetsmarknaden, antingen inom staden eller hos någon annan arbetsgivare. En person som sysselsatts med lönesubvention kan uppdatera sina kunskaper genom arbete, delta i utbildningar som ordnas av staden, få nya insikter gällande sin karriär och förbättra sin situation på arbetsmarknaden.

Arbetsprövning

Arbetsprövning är avsedd för arbetslösa arbetssökande som saknar examen efter grundskolan eller gymnasiet och har varit arbetslösa länge eller som är på väg att byta yrke och behöver praktiska erfarenheter av arbetslivet. Arbetsprövning inom staden kan vara i 1–12 månader, dock högst 6 månader inom samma uppgifter. Under arbetsprövningen betalas ingen lön, utan personen får arbetslöshetsförmån och ersättning för kostnader. Parterna i ett avtal om arbetsprövning är den person som deltar i arbetsprövningen, arbetsprövningsplatsens chef och arbets- och näringsbyrån. Målet med arbetsprövning som sker på en arbetsplats inom staden är att klargöra alternativen gällande yrkesval och karriär, bedöma arbetets lämplighet och stödja återgången till arbetsmarknaden.06.12.2019 07:56