Hoppa till innehållet

Tjänster för unga

Sysselsättningstjänsterna för unga är avsedda för Helsingforsbor under 30 år. Tjänsterna för unga utgörs av rådgivningstjänsten Navigatorn som är öppen för alla samt individuella handledningstjänster, karriär- och TYP-tjänster, som man kan hänvisas till via samarbetspartner eller rådgivningen.

Målet med sysselsättningstjänsterna för unga är att hjälpa den unga att ta del av utbildning, arbete eller annan verksamhet. I tjänsterna framhävs konfidentialitet och den ungas egna önskemål. Man beaktar den ungas livssituation i sin helhet och stödjer den med alla tillgängliga metoder.

Som klient hos stadens sysselsättningstjänster kan den unga bland annat bekanta sig med Helsingfors stads platser för arbetsprövning och lönesubventionerat arbete och därigenom söka sig mot den öppna arbetsmarknaden. Klienterna har tillgång till stadens utbildningstjänster och även möjlighet att delta i handledning som ordnas av privata företag. Den som söker arbete på den öppna arbetsmarknaden kan använda Helsingforstillägget.

Servicechef: Martti Poteri, martti.poteri(at)hel.fi
06.12.2019 07:56

Arbetsprövning och lönesubventionerat arbete

Helsingfors stads sektorer och affärsverk erbjuder tidsbestämda platser för arbetsprövning och lönesubventionerat arbete för arbetslösa arbetssökande. Helsingforsbor som hör till någon av målgrupperna för stadens lönesubventionerade arbete och uppfyller arbets- och näringsbyråns kriterier kan ansöka om lönesubventionerat arbete.

Sysselsättningsutbildningar

Klienter inom Helsingfors stads sysselsättningsarbete kan utan avgift delta i olika korta kurser och utbildningar där man avlägger olika kort, bland annat hygienpass, utskänkningspass, första hjälpen-utbildningar, utbildningar för ordningsmannakort samt utbildningar i arbetssäkerhet och heta arbeten.

Karriärcoaching

Klienter inom stadens sysselsättningstjänster har möjlighet till avgiftsfri handledning och coaching som hjälper dem att ta steget ut i arbetslivet. Målet med coachingtjänsten är att hjälpa klienten att hitta sysselsättning.