Hoppa till innehållet

Tjänster för invandrare

Invandrare är en av målgrupperna för Helsingfors stads sysselsättningstjänster. För invandrare erbjuds olika tjänster som kombinerar arbete och undervisning i finska samt rådgivning. Mer information om stadens övriga tjänster för invandrare finns på webbplatsen Helsingfors för invandrare.

Kompetenscentret Stadin osaamiskeskus

Kompetenscentret Stadin osaamiskeskus erbjuder invandrare rehabiliterings-, utbildnings- och sysselsättningstjänster. Arbets- och näringsbyråns samt socialbyråns anställda hänvisar klienter till Stadin osaamiskeskus, där man gör en kompetenskartläggning och en plan för utveckling av kompetensen och språkkunskaperna. Därefter hänvisas klienten vidare till en yrkesverkstad, en verkstad för det finska språket eller arbetslivscoaching.

Mer information: Stadin osaamiskeskus

Utbildning i finska

Klienter hos stadens sysselsättningstjänster har möjlighet att delta i avgiftsfri utbildning i finska. Utbildningen gäller mestadels arbetslivsfinska och ordnas av Helsingin aikuislukio och Stadin aikuisopisto. Utbildning ordnas också i verkstäder och på arbetsplatser. Personer som utför arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete hos en arbetsgivare inom staden kan också anmäla sig till språkkurser.

Mer information: Kurser i finska, tyollisyyskoulutukset@hel.fi

Via arbetsprövning och språkkurser till lönesubventionerat arbete

För invandrare erbjuds en särskild verksamhetsmodell som kombinerar arbetsprövning med lönesubventionerat arbete och undervisning i finska. Under arbetsprövningen och den efterföljande perioden av lönesubventionerat arbete får klienten tillräckliga kunskaper i finska för att kunna studera på en finskspråkig utbildning som leder till examen eller få en arbetsplats.

Mer information om arbetsprövning och lönesubventionerat arbete inom staden.

International House Helsinki/Projektet Arbeta i Finland

International House Helsinki (IHH) erbjuder de flesta av de rådgivnings- och myndighetstjänster som nyanlända invandrare behöver under samma tak. En klient på IHH kan under ett och samma besök få exempelvis nödvändiga registreringar i befolkningsregistret, personbeteckning, skattekort eller -nummer, ID-kort, FPA-kort eller handledning för arbetssökande. IHH betjänar även företag och arbetsgivare i frågor som rör utländsk arbetskraft och rekrytering av sådan.

IHH erbjuder tjänster för alla internationella invånare som nyligen flyttat till Helsingfors. Tjänsterna för arbetsgivare omfattar hela Nyland.

För kontakter med myndigheter erbjuds stöd även genom ett elektroniskt självbetjäningsverktyg (Service Advisor App) på IHH:s webbplats. Verktyget hjälper klienten att hitta rätt myndighet och informerar om vilka dokument som bör tas med till besöket. Självbetjäningsverktyget finns på tjänstens webbplats (ihhelsinki.fi).

Utvecklingen av tjänsten International House Helsinki är en del av den regionala projekthelheten Arbeta i Finland, som Helsingfors, Esbo och Vanda stad, NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Nyland, Helsingforsregionens handelskammare, FFC och Moniheli ry deltar i. Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden och Nylands förbund. Tjänsten inleddes i december 2017 med ett pilotprojekt som samordnades av Helsingfors stad. I pilottestet deltar förutom stadens invandrarrådgivning även Nylands magistrat, Skatteförvaltningens och FPA:s tjänst In To Finland, arbets- och näringsbyrån i Nyland, Helsingforsregionens handelskammare och Pensionsskyddscentralen.

Mer information:
International House Helsinki (IHH)
Projektchef Elina Nurmi, näringslivsavdelningen på Helsingfors stadskansli, tfn +358 40 621 4790, e-post: elina.nurmi@hel.fi
06.12.2019 08:00