Hoppa till innehållet

Samarbetsprojekt

Digitalents
Preacceleratorn Digitalents Helsinki främjar yrkeskunskap och arbetslivsfärdigheter bland personer i åldern 15–29 år som är intresserade av digitala branscher. Fokus ligger på framtidens teknik och arbetsliv. Projektet verkar inom ICT, reklam- och mediaproduktion, speldesign och programvaruutveckling.

Mer information: digitalents.munstadi.fi

Korko

Projektet Korko – högutbildad arbetskraft för företag är ett gemensamt utvecklingsprojekt för Helsingfors, Esbo och Vanda, där man ordnar tjänster som stödjer möten mellan högutbildade arbetssökande över 35 år och rekryterande företag. Man för samman kunniga personer med företagens behov så att högutbildade sysselsätts.

Arbetssökande som deltar i Korko-projektet får tillträde till Korkos kompetenspool, där företagskoordinatorer letar efter experter för företagens behov. I Korkos kamratstödgrupp får klienten hjälp med att identifiera förändringar i arbetslivet och hitta nya perspektiv. Klienten kan även delta i Korkos kompetenskartläggning där man identifierar individens kompetens. Projektet leds av Esbo.

Mer information: www.korkoa.fi, korkoinfo@espoo.fi

Duunixi

Projektet Duunixi ordnas som ett samarbete mellan Suomen Diakoniaopisto och Helsingfors TYP, och dess syfte är att hjälpa klienten att hitta en personlig väg mot yrkesutbildning, arbete eller förberedande utbildning.

Projektet är avsett för vuxna, arbetslösa klienter inom Helsingfors TYP som ännu inte har tillgång till studiehandledartjänster.

Duunixi hjälper klienten att söka sig till en yrkesutbildning, en läroavtalsplats, en förberedande utbildning eller en arbetsplats. Klienten deltar i handledning både i grupp och individuellt. Under tiden som Duunixi-klient kan klienten förbättra sina studiefärdigheter. Den kompetens som klienten redan har identifieras och erkänns. Klientens yrkesmässiga inriktning kartläggs och hans eller hennes delaktighet i samhället stärks. Klienten kan prova på olika yrken på arbetsplatser eller inom yrkesutbildning. Vardagshanteringsfärdigheterna uppdateras. Man kan vara klient hos Duunixi i allt från en mycket kort tid till högst två år.

Varje studerande inom Duunixi får en personlig studieplan där man beaktar personens individuella behov. Som hjälp använder man bland annat ePortfolio och en egen berättelse. Klienterna vägleds mot utbildningar som motsvarar deras kompetens samt åtgärder som främjar lärande och sysselsättning.

Projektet Duunixi pågår 1.3.2018–31.12.2019.

6Aika: DuuniPolku

DuuniPolku 6Aika-projektet har som mål att utveckla och testa nya tjänster och verksamhetsmodeller som stödjer sysselsättning och företagande. DuuniPolku kombinerar sysselsättnings- och utbildningstjänster på nya sätt. Tillsammans med olika aktörer identifierar och svarar man på arbetsgivarnas kompetensbehov. Samtidigt identifieras arbetssökandes kompetens och behov av stöd vid övergången mellan utbildning och arbetsliv. Det viktiga är att förebygga arbetslöshet. På så sätt erbjuds klienterna bättre riktade tjänster och får även delta i utvecklingen och produktionen av dessa tjänster.

6Aika: DuuniPolku-projektet genomförs som ett samarbete mellan åtta organisationer. Förutom Tammerfors, Esbo, Åbo, Uleåborgs och Helsingfors stad ingår tre yrkeshögskolor, Tammerfors, Åbo och Metropolia, i projektkonsortiet.

Projektets primära målgrupper är:

- personer som är i slutskedet av eller nyutexaminerade från yrkesutbildningar och som löper risk att bli arbetslösa efter examen
- arbetslösa som behöver stöd för att sysselsätta sig och utveckla sin kompetens, exempelvis unga, långtidsarbetslösa och personer som blivit arbetslösa till följd av strukturförändringar
- arbetsgivare
- yrkespersoner inom sysselsättnings- och utbildningstjänster.

Projektets mål är att erbjuda stöd för sysselsättning i form av tjänster som pilottestas för totalt omkring 870 klienter. Resultatmålet är att minst hälften av klienterna genom projektet ska hitta en väg till utbildning, arbetslivet eller andra åtgärder som stödjer de egna sysselsättningsmålen.

Projektet DuuniPolku pågår fram till 31.10.2019.
Mer information: 6Aika DuuniPolku

Mer information om följande projekt kommer senare:
Kykyportaat
06.12.2019 08:00