Sysselsättningstjänster

Stadsstyrelsen anvisar årligen ett anslag för sysselsättningsfrågor. Anslaget används bland annat för att sysselsätta arbetslösa helsingforsare hos staden, arrangera utbildningar och träningar för dem och stöda föreningar, stiftelser och företag. Sysselsättningsanslagen används också för att genomföra projekt som främjar sysselsättningen.

Sysselsättningskommittén följer användningen av stadsstyrelsens sysselsättningsanslag och implementeringen av samarbetsavtalet mellan Helsingfors stad och Nylands arbets- och näringsbyrå.

Stadskansliets näringslivsavdelning leder skötseln av stadens sysselsättningsärenden. Näringslivsavdelningens sysselsättningstjänster finns i enheten sysselsättnings- och företagstjänster.

 

Projektet Hankinnoista duunia

Målet med projektet Hankinnoista duunia (HANDU) är att öka användningen av upphandlingskriterier som främjar sysselsättningen i stadens upphandlingar och utifrån det främja sysselsättningen och skapandet av arbetstillfällen. I projektet genomförs upphandlingspilotprojekt, inom vilka användningen av olika slags upphandlingskriterier som främjar sysselsättningen och implementering av sysselsättningskriterier testas.

-En verksamhetsmodell tas fram för att finna sysselsättning för arbetstagare med svag förankring på arbetsmarknaden med hjälp av offentliga upphandlingar.

-Hinder för utnyttjande av modeller avlägsnas med hjälp av information och utbildning.

Förverkligande

-Pilotupphandlingar genomförs i Helsingfors stad, i upphandlingarna utnyttjas upphandlingskriterier som främjar sysselsättningen. Under projektet sysselsätts minst 20 arbetslösa i olika uppgifter med hjälp av upphandlingskriterier.

-Projektet arrangerar utbildning om användningen av kriterier som främjar sysselsättningen, utbildningarna är avgiftsfria och öppna för alla personer som jobbar med upphandlingar i Helsingfors.

Finansiering

•ESF/Verksamhetslinje 3 Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

•Särskilt mål 6.1 Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Längd

•projektet avslutas 31.10.2017

Ansvarig person

Marko Harapainen, näringslivsavdelningen, marko.harapainen(at)hel.fi, tfn 040 6205571DELA
21.12.2017 13:06