Hoppa till innehållet

Sysselsättningsvillkor i offentliga upphandlingar

Helsingfors använder sysselsättningsvillkor i offentiliga upphandlingar med avsikt att hjälpa personer i en svag ställning på arbetsmarknaden in i arbetslivet.

Sysselsättningsvillkoret är en del av ansvarskriterierna för stadens upphandlingar. Målet är att möjligheten till sysselsättningsåtgärder utreds i samband med alla konkurrensutsättningar vars uppskattade värde överskrider 200 000 euro. 

Helsingfors har som mål att vara en föregångare i att praktiskt verkställa ansvarstagande. Staden har förbundit sig till FN:s hållbarhetsmål och var den första europeiska staden som gett en rapport. Vi vill jämlikt ta i beaktande miljön, ekonomin och människan i all vår verksamhet.

Staden har deltagit i två internationella utvecklingsprojekt där man gjort pilotförsök med sysselsättningsåtgärder. Europeiska socialfonden har finansierat projekten som en del av programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. 

Sociala innovationer och arbete genom offentliga upphandlingar (SIEPP)-projektet genomfördes i Helsingfors mellan 1.11.2017–31.1.2020. I Finland var samarbetspartnerna Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Vanda stad. I Sverige var samarbetspartnerna Upphandlingsmyndigheten, Arbetsförmedlingen och Trafikverket samt städerna Botkyrka, Göteborg, Helsingborg och Stockholm. Det föregående projektet, Hankinnoista duunia (HANDU), genomfördes under åren 2015–2017. 

Titta på videoserien som handlar om en sysselsatts och två arbetsgivares erfarenheter. Du kan välja svenskspråkig textning genom att klicka på cc-knappen i det övre högra hörnet.

Efter en tuff period i sitt liv fick Päivi Järvinen ett nytt jobb på café Skidilä på Annegården. Hur har det inverkat på hennes liv?

Vilka tankar väckte rekryteringen hos Valios HR-koordinator Tiina Ahonen? Bekanta dig med hennes tips för rekrytering.

Hur ska man komma igång med rekryteringen? Omvårdnadsutvecklare Larisa Kiljander berättar om erfarenheterna på Heseva-koti.

Bekanta dig även med Institutet för hälsa och välfärds (THL) projektsida.  

Mer information: 
Näringslivsavdelningen, specialplanerare Leena Linnamäki, leena.linnamaki(at)hel.fi, tfn 040 149 5306 och företagslots Heidi Lihr, heidi.lihr(at)hel.fi, tfn 040 621 260305.03.2021 12:54