Hoppa till innehållet

Sysselsättningstjänster för arbetsgivare

Helsingfors stad deltar i det nationella sysselsättningsarbetet genom att erbjuda mångsidiga tjänster för Helsingforsbor och arbetsgivare som behöver arbetskraft. Att öka antalet arbetsplatser är det viktigaste målet i Helsingfors näringspolitik. Staden bidrar på olika sätt till att efterfrågan och utbudet på arbetskraft möts och skapar förutsättningar för att bygga upp nödvändig kompetens i arbetslivet.

Stadsstyrelsens näringssektion styr Helsingfors sysselsättningspolitik samt fattar beslut om principerna för sysselsättningsarbetet och följer upp hör de förverkligas. Stadsstyrelsen beviljar ett årligt anslag för sysselsättningsarbetet. Anslaget används bland annat för att sysselsätta arbetslösa Helsingforsbor inom stadens arbetsgivare, ordna utbildning och coaching samt understöda föreningar, stiftelser och företag. Sysselsättningsanslaget används också till projekt som främjar sysselsättningen.

Möten mellan arbetsgivare och arbetssökande främjas också genom samarbete med företag och genom att erbjuda arbetsgivare avgiftsfria rekryteringstjänster. Helsingfors stads näringslivsavdelning ger ekonomiskt stöd till arbetsgivare inom Helsingfors pendlingsområde som erbjuder arbetsmöjligheter för arbetssökande i Helsingfors.06.12.2019 08:00