Suoraan sisältöön

Sysselsättningstjänster

Helsingfors stad ordnar mångsidiga sysselsättningstjänster för arbetssökande i Helsingfors och stödjer huvudstadsregionens arbetsgivare med sysselsättningen vid sidan av arbets- och näringsbyrån i Nyland.

På denna webbplats presenteras stadens sysselsättningstjänster, som är indelade i tjänster för vuxna över 30 år och tjänster för unga under 30 år. Förutom en lagstadgad sektorsövergripande samservice (Helsingfors TYP) och sysselsättning enligt sysselsättningsskyldigheten (för personer över 57 år) erbjuder staden även andra sysselsättningsfrämjande tjänster för sina egna målgrupper, som är unga, invandrare och vuxna som har varit arbetslösa i flera år.

Staden ordnar bland annat rådgivnings-, handlednings- och utbildningstjänster för arbetssökande i Helsingfors. Helsingfors stads sektorer och affärsverk erbjuder möjligheter till arbetsprövning och sysselsätter arbetslösa arbetssökande genom lönesubventionerat arbete.

Alla sysselsättningstjänster som erbjuds av Helsingfors stad är avgiftsfria för de arbetssökande.DELA
06.12.2019 07:56