Hoppa till innehållet

Offentliga upphandlingar

Helsingfors stad är en av Finlands största kunder och inköpare. Stadens anskaffning av varor och tjänster från den privata sektorn uppgår till över en miljard euro. Inköpen från privata aktörer är de största i huvudstadsregionen i relation till stadens driftskostnader och de överskrider även medeltalet för kommunerna i hela landet.

Staden har som mål att vara en smart inköpare och bra partner för företag. Helsingfors uppmuntrar företag som erbjuder nya lösningar att söka sig till samarbete med staden.06.12.2019 08:02