Hoppa till innehållet

Projektet Merit

En koncentration av intelligent marinindustri till Helsingfors

Huvudstadsregionen är en knutpunkt för Finlands nationella och internationella logistik. I området finns Finlands viktigaste styckegodshamn och flygfraktstation. Godstrafiken som löper via Nordsjö hamn motsvarar till värdet nästan en tredjedel av värdet på Finlands utrikeshandel och till volymen nästan en fjärdedel av volymen för den sjöledes transporterade styckegodstrafiken.

Även en av våra viktigaste koncentrationer av företag inom det maritima klustret fungerar i Helsingfors och dess närområden. I området finns de viktigaste forskningsinstituten såsom Teknologiska forskningscentralen VTT, Finlands miljöcentral SYKE, Meteorologiska institutet och Aalto-universitetet. Dessutom finns här ingenjörsbyråer, såsom Aker Arctic, Deltamarin, Elomatic, Eniram, Foreship och Napa och industriföretag som ABB Marine, Arctech Helsinki Shipyard och Wärtsilä.

Ett internationellt varumärke av marinteknisk kompetens

Målet är att den finländska kompetensen inom marin-IT hittar sina marknader och en dag blir ett internationellt varumärke i stil med mobil- eller spelbranschen. Exempel på de här är utnyttjande av marina data, mätnings- och övervakningstekniker och styrning och riskhantering inom sjötrafiken. Ett konkret mål är också att öppna en intelligent hamnprocess i Estlandstrafiken vid Västra hamnen i Helsingfors.

Genom nätverket Merit får företagen stöd med att kombinera sina funktioner och sin kompetens och att finna kundkontakter. Den finska marinindustrin får med hjälp av projektet en möjlighet att stärka sitt nya tillväxtspår och stöda de strukturella ändringarna inom ICT-branschen.

Staden stöder startandet av Meritklustret

Projektet är en betydande öppning av Helsingfors stad och målet för verksamheten är att stöda nationell och lokal företagsverksamhet inom marinindustrin. Projektet finansieras av arbets- och näringsministeriet. Helsingfors stads mål är att i enlighet med riktlinjerna för näringspolitiken stöda uppbyggnaden av det här klustret och sedan överföra det i sin helhet till företagen. Projektet leds på Helsingfors stads näringslivsavdelning och projektets ansvariga ledare är Ulla Tapaninen.

I Finland finns redan flera framgångsrika aktörer inom marin-IT-branschen, t.ex. Eniram som arbetar med fartygs energieffektivitet, men företagen är ännu ensamma och klusterfenomenet har uteblivit. ”Då vi lyckas med det så kan 1+1 bli mer än summan av dess delar”, säger Ulla Tapaninen.

Företag som i det här skedet deltar i projektet Merit:
Aker Arctic, Arctech, Eniram, Wärtsilä, ESL-Shipping, Finnpilot, Ixonos.

Tidsschema för projektet 1.11.2014 – 31.12.2016
Upplysningar om projektet Merit: Ulla Tapaninen, tfn 09 310 37350, ulla.tapaninen(at)hel.fi06.12.2019 07:55