Hoppa till innehållet

Studerandenas stad

Helsingfors rötter som studiestad går långt tillbaka. Helsingfors universitet grundades redan år 1640 och läroinrättningen rankas bland de 20 bästa universiteten i Europa. Staden vill vara en kul och fungerande evenemangsstad där studerandena utgör en väsentlig del av helheten.

I framtiden behöver Helsingforsregionen allt mer kompetent arbetskraft. Staden vill därför locka studerande även från utlandet till området och främja deras möjligheter att bli integrerade, sysselsatta och bofasta i regionen.

Kontaktpersonen för Helsingfors studerandestadsärenden:
Ida Björkbacka, ida.bjorkbacka (at) hel.fi

Unga människor med sina cyklar. Foto: Jussi Hellsten, Helsingfors stad

Helsingfors vill vara den perfekta staden för studier och vetenskap

Staden samarbetar tätt med huvudstadsregionens studentorganisation, nätverket World Student Capital, och strävar efter att bli en allt mer funktionell stad för studenterna.

Studien Studerandenas huvudstadsregion 2019 erbjuder färsk information om hur studenterna i huvudstadsregionen bor, rör sig och deltar. I undersökningen behandlas dessutom de internationella studenternas sysselsättningsmöjligheter och högskolestuderandenas självständiga studier.

Undersökningen är också ett verktyg för att utveckla studentorienterade tjänster i huvudstadsregionen.

”Helsingfors har som målsättning att staden ska vara en ypperlig plats för studier och forskning. Som stad kan vi särskilt påverka det att alla studenter får en bostad och att de smidigt kan ta sig från en plats till en annan", kommenterar biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki resultaten.

Helsingfors växer med fart och endast en tillräcklig bostadsproduktion garanterar att ingen student blir utan bostad. Studenterna värdesätter enkel och förmånlig kollektivtrafik, särskilt spårtrafik och goda cykelleder, och att satsa på dessa är en fördel för hela Helsingfors”, poängterar Sinnemäki.

Helsinki University Think Corner. Foto: Jussi Hellsten, Helsingfors stad

Talent Boost ska attrahera internationella proffs

Huvudstadsregionen vill bygga större nätverk mellan näringsliv, högskolor, städer och internationella proffs. Ett projekt för att öka företagens tillväxt med hjälp av internationella proffs ska locka utländska experter till särskilt de branscher där det råder brist på arbetskraft i huvudstadsregionen  samt stödja företagens internationalisering.

Man fäster vikt vid utländska arbetstagare och deras familjemedlemmars integration, och vill göra den smidig genom att utveckla International House Helsinkis service.

Dessutom vill man underlätta sysselsättningen för sådana internationella proffs som redan bor här, såsom utländska forskarstudenter, genom att öka kontakterna med arbetslivet i studierna samt praktikplatser. Det internationella kompentensutbudet från huvudstadsregionens högskolor samlas och man strävar efter att skapa en hållbar verksamhetsmodell mellan högskolor och företag. 

Projektet som fortsätter till april 2021 genomförs huvudsakligen av Helsingfors stad. Även elva regionala aktörer deltar i projektet: Esbo stad och Vanda stad, Helsingforsregionens handelskammare, Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub, Aalto-universitetet, Hanken, Helsingfors universitet och yrkeshögskolorna Haaga-Helia, Laurea och Metropolia.

Projektet är en del av det AIKO-finansierade projektet Talent Boost som styrs av Birkalands förbund. Även Nylands förbund och Teknikens Akademiker (TEK) finansierar projektet.

Upplysningar: projektchef Tanja Malo, tanja.malo (at) hel.fi 

Fotos: Jussi Hellsten, Helsingfors stad24.01.2020 11:11