Hoppa till innehållet

Universitets- och högskolesamarbete

Helsingfors är en utmärkt stad för studier och vetenskap. Högskolestuderande är en viktig del av Helsingfors framtida attraktivitet och livskraft. Universiteten och högskolorna producerar nya kunskaper och kompetent arbetskraft till området, vilket är en grundförutsättning för Helsingfors konkurrenskraft.

Helsinki University Think Corner. Foto: Jussi Hellsten, Helsingfors stad
Staden samarbetar tätt med universiteten, högskolorna och studentnätverket i huvudstadsregionen för att främja förutsättningarna för undervisning och forskning på internationell nivå och stadens strategiska mål. Helsingfors ska vara en innovativ experimentstad för livslångt lärande och en plattform för nya projekt inom företagande och forskning.

Helsingfors vill erbjuda så funktionella omständigheter som möjligt för såväl studenter som undervisning, forskning och utveckling. Staden vill bidra till att internationella och inhemska studenter lättare kan bosätta och sysselsätta sig här.

Staden deltar även i att skapa ny företagsverksamhet på campusområden och erbjuder företag möjligheter att etablera sig i förbindelse till campus. Staden är med och utvecklar, provar och introducerar nya lösningar i olika branscher.

Specialplanerare Ida Björkbacka är stadens kontaktperson för högskolesamarbetet ida.bjorkbacka (at) hel.fi


24.01.2020 10:56

Helsinki Think Company

Helsinki Think Company är en mötesplats i stadskärnan för ett nytt slag av företagsamhet, där studerande, forskare och alla som är intresserade av företagsamhet kan bilda nätverk. Think Co. är en ny plattform för företag som uppstått vid universiteten och för förädling av idéer till affärsverksamhet. Stadens företagsrådgivning är en del av Think Companys verksamhet.

Helsinki EU Office representerar vårt landskap i Bryssel

Kontoret finns i Bryssel och jobbar för sina samarbetspartners intressebevakning och för att förbättra deras synlighet i EU. Kontoret är gemensamt för Nylands, Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands förbund samt Helsingfors stad, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Hanken och yrkeshögskolorna Metropolia och Laurea.

Stadsakademin

Stadsakademin är en samarbetsplattform och ett nätverk mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och städerna Helsingfors, Esbo och Vanda. Den kombinerar multidisciplinär forskning, undervisning och samhällspåverkan inom stadsforskning. Målsättningen är att främja interaktion och gemensam planering inom stadsplanering, urban utveckling, stadsforskning och undervisning och att starta tvärvetenskapliga projekt.

Professuren i Östersjöskyddets ekonomi

Helsingfors stad har inom ramen för sitt åtgärdsprogram för Östersjön donerat en professur i Östersjöskyddets ekonomi. Professuren är placerad vid agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens avdelning för ekonomi och Kari Hyytiäinen är professor. Staden och universitet samarbetar också på andra sätt kring Östersjön, och Helsingfors universitet är med i nätverket för Östersjöutmaningen.