Hoppa till innehållet

Näringspolitik

Enligt Helsingfors näringspolitik är stadens uppgift att säkra en konkurrenskraftig omvärld för företagsverksamhet och på så sätt göra det möjligt att idka framgångsrik företagsverksamhet i sitt område. Målet för näringspolitiken är en ökning av antalet arbetstillfällen i Helsingfors.

En framgångsrik företagsverksamhet erbjuder invånarna arbete och gör det möjligt med kommersiella tjänster för såväl stadsbor som för företag. Den skapar genom skatteinkomsterna även grunden för organiseringen av offentlig service.

Stadskansliets näringslivsavdelning sköter näringspolitiska utvecklingsuppgifter, marknadsför staden hos näringslivet, tillhandahåller företagsrådgivning och sköter turist­ och kongressfrågor i enlighet med de godkända målen.

Avdelningen leder arbetet med att sköta stadens sysselsättningsfrågor och tillhandahåller tjänster som stöder sysselsättningen bland helsingforsarna. Avdelningen arbetar för hela stadens bästa i invandrarfrågor, sköter den strategiska planeringen kring arbetskraftsinvandringen och följer utfallet av stadens invandrarpolitik. Avdelningen organiserar och samordnar också stadens internationella verksamhet och sköter den internationella stadspolitiken.06.12.2019 07:53