Suoraan sisältöön

Internationell verksamhet

Helsingfors stads internationella verksamhet har tre tyngdpunkter: bilateralt stadssamarbete, påverkande i stadsnätverk och EU-projektverksamhet och EU-intressebevakning. Internationella verksamheten hjälper stadens förvaltningar och verk i ansökningen av EU-finansiering och deltar själv i EU-finansierade projekt som gäller flera sektorer inom staden.

Helsingfors deltar som en del av EU-intressebevakningen i organisationen Eurocities för Europas stora städer. Helsingfors är medlem i organisationen UCUE för Europeiska unionens huvudstäder och främjar konkurrenskraften i Östersjöområdet inom nätverket Baltic Metropole. Dessutom utvecklar stadens förvaltningar och verk sin verksamhet med tanke på nätverksbildning med internationella föregångarområden i den egna branschen och genom att söka sig till maktpositioner i sina samarbetsnätverk.

Bland de viktigaste bilaterala samarbetspartnerna är S:t Petersburg och Tallinn samt Stockholm och Berlin. Dessutom har Helsingfors ett speciellt historiskt partnerskapsförhållande till Beijing och Moskva. Helsingfors har inga officiella vänskapsstäder, samarbete bedrivs utgångsmässigt med andra huvudstäder.DELA
06.12.2019 07:54

Helsingfors EU-byrå

Helsingfors EU-byrå är Helsingfors stads och utvalda samarbetspartners byrå för intressebevakning och kommunikation i Bryssel. Byrån stöder sina samarbetspartner i EU-intressebevakningen och främjar deras synlighet på EU-forum.

HELSINGFORSCENTRET I S:T PETERSBURG

Helsingforscentret är Helsingfors stads, Tammerfors stads och Kotka stads gemensamma representation i S:t Petersburg, som fokuserar på att upprätthålla stadsrelationer och intressebevakning och utveckla ett bredbasigt samarbete mellan dessa städer och S:t Petersburg stad och Leningrad oblast.

Europeiska kemikaliemyndigheten

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA (European Chemicals Agency), som sedan 2007 har fungerat i Helsingfors, är ett betydande internationellt tillägg för staden. ECHA sysselsätter cirka 600 sakkunniga från olika delar av Europa.