Hoppa till innehållet

Internationell verksamhet

Helsingfors stads internationella verksamhet har tre tyngdpunkter: bilateralt stadssamarbete, påverkande i stadsnätverk och EU-projektverksamhet och EU-intressebevakning. Internationella verksamheten hjälper stadens förvaltningar och verk i ansökningen av EU-finansiering och deltar själv i EU-finansierade projekt som gäller flera sektorer inom staden.

Helsingfors deltar som en del av EU-intressebevakningen i organisationen Eurocities för Europas stora städer. Helsingfors är medlem i organisationen UCUE för Europeiska unionens huvudstäder och främjar konkurrenskraften i Östersjöområdet inom nätverket Baltic Metropole. Dessutom utvecklar stadens förvaltningar och verk sin verksamhet med tanke på nätverksbildning med internationella föregångarområden i den egna branschen och genom att söka sig till maktpositioner i sina samarbetsnätverk.

Bland de viktigaste bilaterala samarbetspartnerna är S:t Petersburg och Tallinn samt Stockholm och Berlin. Dessutom har Helsingfors ett speciellt historiskt partnerskapsförhållande till Beijing och Moskva. Helsingfors har inga officiella vänskapsstäder, samarbete bedrivs utgångsmässigt med andra huvudstäder.06.12.2019 07:54

Helsingfors EU-byrå

Helsingfors EU-byrå är Helsingfors stads och utvalda samarbetspartners byrå för intressebevakning och kommunikation i Bryssel. Byrån stöder sina samarbetspartner i EU-intressebevakningen och främjar deras synlighet på EU-forum.

HELSINGFORSCENTRET I S:T PETERSBURG

Helsingforscentret är Helsingfors stads, Tammerfors stads och Kotka stads gemensamma representation i S:t Petersburg, som fokuserar på att upprätthålla stadsrelationer och intressebevakning och utveckla ett bredbasigt samarbete mellan dessa städer och S:t Petersburg stad och Leningrad oblast.

Europeiska kemikaliemyndigheten

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA (European Chemicals Agency), som sedan 2007 har fungerat i Helsingfors, är ett betydande internationellt tillägg för staden. ECHA sysselsätter cirka 600 sakkunniga från olika delar av Europa.