Suoraan sisältöön

Utbildning

Inom småbarnsfostran har barnfamiljerna möjlighet att välja hur barnets dagvård ordnas, antingen på daghem, i familjedagvård eller hemma – eller med en varierande kombination av tjänster. I slutet av år 2016 var antalet barn under skolåldern inom stadens dagvård cirka 23 900. Nästan 3 250 barn omfattades av stödet för privat vård, och inemot 8 500 av stödet för hemvård av barn.

Över 120 000 studerande på mellannivån (andra stadiet) och högskolenivån

I Helsingfors finns 130 grundskolor och gymnasier, varav 107 var stadens skolor. Hösten 2015 gick det 48 700 elever i grundskolorna och 15 900 i gymnasierna, medan 43 400 studerade inom yrkesutbildningen. Inom yrkeshögskoleutbildningen fanns nästan 22 700 studerande och inom universitetsutbildningen 42 250 studerande.

Av 16-18-åringarna i Helsingfors studerade 88 procent för en examen på andra stadiet. 62 procent läste på studentexamen och 26 procent på yrkesexamen. På tredje stadiet, alias högskolenivå, studerade 43 procent av 20-24-åringarna i Helsingfors. 18 procent studerade för examen vid yrkeshögskola, 25 procent vid universitet.

Kvinnorna högre utbildade än männen

I slutet av år 2015 hade 81 procent av helsingforsarna i åldern 25–64 avlagt någon examen efter grundskolan. I hela landet var andelen 83 procent. Utbildningsbakgrunden för 32 procent av helsingforsarna var en examen på mellanstadiet, dvs. studentexamen eller en examen på det yrkesinriktade mellanstadiet. Examen på högskolenivå hade 49 procent. Jämfört med finländarna överlag är examen på högskolenivå vanligare och examen på mellanstadiet mindre vanligt bland helsingforsarna.

I Helsingfors har kvinnorna avlagt examen i större utsträckning än männen: av kvinnorna i åldern 25–64 år hade 55 procent avlagt examen på högskolenivå och 29 procent examen på mellanstadiet. Av männen hade 42 procent en examen på högskolenivå och 35 procent en examen på mellanstadiet.06.12.2019 08:06