Hoppa till innehållet

Helsingfors stad som tema för forskning eller examensarbete

Har du en forskningsidé eller ett examensarbetestema som anknyter till Helsingfors? Skulle du vilja använda Helsingfors stads datamaterial? I så fall hittar du på dessa sidor de bästa tipsen för att komma framåt med ditt arbete.

Första tipset: staden sitter inne med en hel del offentliga och fritt tillgängliga datamaterial som du kan ha nytta av i ditt arbete:

Det kan vara idé att ta reda på huruvida din forskning kan genomföras utan att du samlar in nytt material genom till exempel intervjuer eller observation av forskningsobjekten. Kom ändå ihåg att intervjuenkäter – fastän det kan kännas belönande att samla in eget material – kan ta ganska mycket tid i anspråk av både dig och dem du intervjuar (t.ex. daghemspersonal).

Tips nummer två: Om du besluter dig för att samla in nytt material, ta kontakt med den arbetsplats inom staden (t.ex. daghem, serviceenhet eller liknande) som din undersökning gäller. På så sätt får du ända från början en relevant kontaktperson på ort och ställe där du ska börja med ditt arbete. Det som Helsingfors stad kan göra för din undersökning eller examensarbete handlar i huvudsak om att tillhandahålla material och bevilja forskningstillstånd. I andra frågor, och då det gäller studievägledning, är det din egen bakgrundsorganisation som hjälper.

Tips nummer tre: Om ditt arbete (forskning/undersökning/studie) använder material från Helsingfors stad eller om det inbegriper intervjuer behövs det i regel ett forskningstillstånd. Närmare instruktioner om forskningstillstånd får du förvaltningssektorvis här längre fram. Ifall det krävs forskningstillstånd, räkna med att det tar 4-6 veckor att få det. Tidvis kan det bli lite stockning i behandlingen av ansökningarna – lagstadgade ärenden tar sin tid – men vi försöker vara så kvicka som möjligt.

Tips nummer fyra: Glöm inte att ansökan om forskningstillståndet alltid lämnas in undertecknad och komplett med bilagor till stadens registratorskontor på adressen helsinki.kirjaamo[a]hel.fi. Mera info om den skyddade e-posten på Registratorskontorets sidor. Om arbetet använder särskilda kategorier av persondata och om det avviker från de registrerades rättigheter skall en konsekvensbedömning för dataskyddet göras för undersökningen.

Mera uppgifter om forskningstillstånd och praxisen kring forskningstillstånd finns på stadens förvaltningssektorers respektive sidor för forskningstillstånd:

Om du inte riktigt vet till vilken förvaltningssektor ditt arbete hänför, eller om det gäller flera förvaltningssektorer, kan du kontakta Stadskansliets sakkunniga för forskningstillståndärenden.

Lycka till med undersökningen!

PS När du är klar med ditt arbete (forskning/undersökning/studie), glöm inte att meddela din kontaktperson vid staden om saken. Och sist men icke minst: Vi är idel öra för varje forskningsrön och slutsats som gäller Helsingfors stad!11.01.2022 11:06