Hoppa till innehållet

Pris för examensarbeten

Helsingfors stad delar årligen ut hederspris till pro gradu-avhandlingar och motsvarande lärdomsprov inom högskolestudier som handlar om Helsingfors. Hederspriserna har delats ut sedan 1992 och summan har varierat mellan 400–650 euro. Totalsumman som delas är 4 000 €.

Stadskansliet ber varje höst högskolornas fakulteter eller institutioner om förslag på kandidater till hederspris. Lärdomsprovet ska vara godkänt under förra läsåret och ska handla om Helsingfors, Helsingforsbor eller stadens egen serviceverksamhet, stadsekonomi eller förutsättningar för näringsverksamheten.

Förfrågningar: Forskningschef Katja Vilkama, tfn 09 310 78396 och byråsekreterare Minna Pitkäniemi, tfn 09 310 3629 svarar på förfrågningar. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi

01.04.2021 10:53