Hoppa till innehållet

Pris för examensarbeten

Helsingfors stad delar årligen ut utmärkelser för särskilt fina examensarbeten med Helsingfors som tema.

Helsingfors stads utmärkelser för examensarbeten år 2022 – Förslag på pristagare kan lämnas in fram till 14.10.2022

Priset ges för en magisteravhandling eller ett motsvarande examensarbete (pro gradu-avhandling eller diplomarbete) med Helsingfors som tema som lämnats in under läsåret 2021–2022. Det finns inga begränsningar i fråga om avhandlingens ämne eller vetenskapsområde.

Helsingfors stad har som mål att uppmärksamma examensarbeten från olika vetenskapsområden.

Den totala prissumman är 4 000 euro och varje år delas 4–10 utmärkelser ut. Prisutdelningen sker i december.

Vi ber vänligen att er fakultet eller högskola ger förslag på examensarbeten som är värda en utmärkelse. Till förslaget ska bifogas:

- avhandlingens sammanfattningssida
- en länk till den elektroniska publikationen i de fall en sådan finns
- examensarbetets vitsord och bedömningar
- studentens kontaktuppgifter (telefonnummer, postadress och e-post)
- handledarens namn.

Lämna in era förslag senast 14.10.2022 kl. 23.59 till adressen:

Helsingfors stads registratorskontor
Utmärkelser för examensarbeten
Karoliina Lauriala
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD

eller: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Upplysningar: forskningschef Katja Vilkama 09 31078396 och planeringssekreterare Karoliina Lauriala 09 31037542, e-post: fornamn.efternamn(at)hel.fi.22.09.2022 09:46