Hoppa till innehållet

Forskningsstipendier 2022

Forskningsstipendierna är avsedda för forskare med högre högskoleexamen, särskilt för dem som arbetar med sin licentiatforskning eller doktorsavhandling. Stipendierna används även för att stödja postdoktorala forskare som nyligen disputerat.

Grunderna för att stipendium ska beviljas är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och forskningsämnets betydelse för Helsingfors stad.

Stipendier kan beviljas forskning som handlar om:

  • Fenomen och konsekvenser i samband med urbaniseringen,
  • stadsekonomi och förutsättningarna för näringsverksamhet,
  • bedömning och organisering av den service som staden producerar eller beställer,
  • livsmiljö, välfärd, historia, vardagsliv och stadskultur i Helsingfors,
  • fenomen kring stadens livskraft och internationalisering i Helsingfors, eller
  • stadens återhämtning från den sociala, ekonomiska och/eller hälsokrisen (hur göra krisen till en möjlighet).

Helsingfors stad delade ut på Helsingforsdagen den 12 juni 2022 forskningsstipendier för tio forskningsprojekt, totalt 73 000 euro. Se även nyheten på stadens hemsida.

Upplysningar ges av forskningschef Katja Vilkama, tfn 050-4028 766.23.06.2022 15:34