Hoppa till innehållet

Forskningsstipendier 2021

Ansökningstiden för forskningsstipendierna har utgått den 4.3.2021. Stipendierna utdelas i juni på Helsingforsdagen den 12.6. Ansökarna informeras personligen om beslutet. Tack för intresset!

Årligen utdelar Helsingfors stad 73 000 euro i forskningsstipendier. Stipendierna är avsedda för personer som avlagt högre högskolexamen och bedriver fortsatta studier (licentiat- eller doktorsavhandling). Även nydisputerade post docforskare kan få stipendier.

Stipendier kan beviljas till undersökningar som handlar om:
- fenomen i anknytning till urbanisering samt urbaniseringens effekter,
- stadsekonomi och förutsättningar för näringsverksamhet,
- ordnandet och utvärderingen av service producerad eller
upphandlad av staden,
- livsmiljö, välbefinnande, historia, vardagsliv och
stadskultur i Helsingfors eller
- fenomen som har samband med stadens livskraft och internationalisering.

Ansökningstiden är från början av februari till början av mars. Exakta datum slås fast i slutet av januari varje år. 

Mera om stipendierna berättar forskningschef Katja Vilkama, tel. 358 9 310 78396,  katja.vilkama(at)hel.fi10.03.2021 13:46