Hoppa till innehållet

Publikationer

Statistik- och forskningspublikationer

På den här webbplatsens undersidor anges alla de statistik- och forskningspublikationer som enheten stadsforskning och -statistik har publicerat enligt utgivningsdatum. Publikationsserierna är fyra: statistik, undersökningar, forskningsöversikter och arbetspapper.

Utöver detta ger enheten ut flera olika publikationer, såsom Helsingfors tillstånd och utveckling, Helsingfors områdesvis och Helsingfors stads statistiska årsbok.

Enheten stadsforskning och -statistik publicerar även webbtidskriften Kvartti och upprätthåller webbplatsen Trender i Helsingforsregionen. Kvartti koncentrerar sig på forskningsartiklar med Helsingforstema och Trender i Helsingforsregionen på indikatorinformation om regionen.

Länkar till populäraste publikationerna på svenska:

De övriga publikationerna är på finska, men de flesta innehåller förord och sammandrag på svenska.

Länk till publikationer >>31.03.2020 11:13