Suoraan sisältöön

Publikationsförteckningarna

Helsingfors stads publikationsförteckning för ett visst år upptar de publikationer som det året utgivits vid Helsingfors stads verk och inrättningar och som inkommit till stadsfaktas bibliotek. Förteckningen upptar även webbpublikationerna. Men varken verksamhetsberättelser, broschyrer eller tidningar tas med.

Stadsfaktas publikationsförteckningar visar även vad stadskansliet ger ut årligen. Man kommer inte vidare till webbpublikationer från förteckningen.

Publikationsförteckningarna finns bara på finska.DELA
06.12.2019 08:10