Hoppa till innehållet

Invandring

Invandring

Allt fler helsingforsare är födda utomlands. Också den s.k. andra generationens invandrare, dvs. utländska barn som är födda i Finland, ökar snabbt.

Invandringen med följdföreteelser är en väsentlig del av utvecklingen i Helsingfors och hela huvudstadsregionen. Den erbjuder många möjligheter men innebär även stora utmaningar som hänför sig till bl.a. integration av invandrare, förverkligandet av likställighet och jämlikhet och förhållandena mellan befolkningsgrupper.

En positiv utveckling kan främjas genom rätt riktad och effektiv integrationspolitik, som förutsätter bland annat tillförlitlig och tillräckligt detaljerad information om nuläget och den väntade utvecklingen samt om de faktorer som främjar eller hindrar integreringen. Projekten inom invandring främjar att informationsförutsättningarna uppfylls.

Inom invandring genomförs projekt inom tre prioritetsområden: integration och anpassning, invandrare och arbetsmarknaden i Helsingfors och andra generationens invandrare.

Tilläggsinformation om projekten finns bara på finska.06.12.2019 08:07