Hoppa till innehållet

Ekonomi och konkurrenskraft

Ekonomi och konkurrenskraft

Helsingforsregionen har en viktig roll för hela Finlands nationalekonomi. I regionen produceras nästan en tredjedel av landets bruttonationalprodukt. Regionen är också det ledande området för innovationsverksamhet i Finland. Andelen servicenäringar är stor i Helsingforsregionen och till exempel i Helsingfors är hälso- och socialservicen och affärslivsservicen de mest sysselsättande sektorerna.

Recessionen har fortsatt länge, vilket återspeglades i den ekonomiska utvecklingen, men sedan 2014 har tillväxttakten i Helsingforsregionen varit högre än i det övriga landet. Arbetslösheten slutade öka i Helsingfors i slutet av år 2016.

Under programperioden 2016–2018 betonade tre prioritetsområden inom ekonomi och konkurrenskraft: konkurrenskraft och företagsverksamhet, arbetsmarknad och utbildning samt kommunekonomi.

Tilläggsinformation om projekten finns bara på finska.06.12.2019 08:08